Frivillighet er bærebjelken i samfunnet

//Frivillighet er bærebjelken i samfunnet

Rundt 200 toppledere fra frivillige organisasjoner var 14. januar samlet på Frivillighet Norges topplederkonferanse for å diskutere fremtiden til norsk frivillighet. Kulturminister Hadia Tajik talte til forsamlingen og politikere fra alle stortingspartiene var tilstedet og deltok blant annet i en livlig debatt rundt temaet frivillighet.

Foto: Alexander Widding/Frivillighet Norge

Caritas et godt eksempel
Styreleder i Frivillighet Norge, Helen Bjørnøy, la fram en oppsummering av de rød-grønnes innsats for frivilligheten, og deretter fulgte en samtale mellom Bjørnøy og kulturministeren. I sitt åpningsinnlegg trakk kulturministeren fram at Norge er på verdenstoppen i frivillighet, og at frivillige organisasjoner er et viktig supplement til sosiale tjenester som tilbys av staten. Som et eksempel på dette trakk hun fram Caritas og Caritas informasjonssenter for arbeidsinnvandrere. Hun sa blant annet at Caritas og andre frivillige organisasjoner kan møte mennesker på en annen måte enn politikere og myndigheter, og dermed også bidra med en annen type hjelp. Hun trakk også fram at organisasjoner som Caritas kan gi innvandrere et nettverk og en vei inn i det norske samfunnet.

I samtalen som fulgte ble ministeren utfordret på at det bør legges bedre til rette for frivillighet, blant annet gjennom bedre og mer oversiktlige støtteordninger. Hun ble også påminnet om at frivilligheten ikke kun er et supplement til offentlige tjenester, men at den også har en egenverdi.

Uenighet om finansiering
Også i politikerdebatten som fulgte var det bred enighet om at frivillighet og frivillige organisasjoner er svært viktig for det norske samfunnet. Ola Elvestuen fra Venstre sa blant annet at ”Frivilligheten er bærebjelken i samfunnet”. Når det ble snakk om finansiering av frivilligheten var det derimot større uenighet i panelet. Opposisjonspartiene var samstemte om at det burde satses mer på skattefradragsordningen, mens de rød-grønne ønsket å satse mer på offentlige støtteordninger.

Uavhengig av utfall er det tydelig at valget til høsten vil kunne ha mye å si for finansiering og organisering av frivillige organisasjoner i Norge.

2018-02-05T14:49:26+00:00 15th januar, 2013|

About the Author: