Frokostseminar om sult

//Frokostseminar om sult

Hvordan kan Norge bidra til å utrydde sult? Dette er temaet for et frokostseminar som Caritas arrangerer sammen med Forum for Utvikling og Miljø, Utviklingsfondet og Redd Barna på Sentralen i Oslo i morgen klokka 8.00.

To år gamle Angel får det siste familien har av mat i en flyktningleir i Sør- Sudan. Foto: Caritas Internationalis

To år gamle Angel får det siste familien har av mat i en flyktningleir i Sør- Sudan. Foto: Caritas Internationalis (CI)

Klikk her for å komme til arrangementssiden på Facebook

Spørsmålet er dessverre aktuelt på grunn av de mange sultkrisene verden står midt oppe i. 20 millioner mennesker i fire land er rammet av sultkrise. I tillegg er det en aktuell diskusjon her hjemme i forhold til Utviklingsmeldingen som snart skal behandles i Stortinget. Utenrikskomiteen kom nylig med sin innstilling i saken. Der heter det  at «langsiktige satsinger, som landbruk/matsikkerhet, bør videreføres på høyt nivå på tvers av sittende regjeringer. Et flertall av komitémedlemmene vil øke dette satsingsområdets andel av norsk bistand.

Les mer om dette her.

De pågående sultkatastrofene i Sahel og på Afrikas Horn er enda en påminnelse om hvor viktig det er å øke innsatsen for klimarobust landbruk, understreker utenriksminister Børge Brende. Tidligere har han omtalt sult som verdens største løsbare krise. Spørsmålet blir dermed hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Hvordan kan og bør Norge bidra i den globale kampen for å utrydde sult?

Caritas ønsker handlingsplan

Caritas mener at regjeringen bør lage en helhetlig handlingsplan for å utrydde sult som gir tydelige føringer for norsk arbeid med matsikkerhet og ernæring.

Les mer om dette her.

– I dag er den norske bistanden til matsikkerhet fragmentert og det bevilges for lite midler, sier programrådgiver i Caritas Norge, Aina Østreng.

 Under morgensdagens frokostseminar vil Forum for Utvikling og Miljø, Caritas, Utviklingsfondet og Redd Barna derfor legge fram et felles forslag til hvordan innretningen på norsk bistand til landbruk og matsikkerhet kan gjøres bedre enn i dag.

– Matsikkerhet er et stort og komplekst felt som krever innsats gjennom ulike kanaler og med ulike multilaterale organisasjoner. Vi mener det er særlig viktig å støtte opp under afrikanske initiativ med lokalt eierskap og mottakerlandenes egne prioriteringer og strategier, sier Aina Østreng

 Program:

Velkommen v/ Borghild Tønnesen Krokan, Forum for Utvikling og Miljø

Hva skal vi med mat og landbruk i utviklingssamarbeidet? v/ Ola Westengen, NMBU

Case-studie fra Malawi: Hva virker? v/ Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet

 Paneldebatt med:

Liv Signe Navarsete, SP
Tone Skogen, H
Torild Skogsholm, Venstre

Ordstyrer: Nikolai Hegertun, Civita

 

 

2018-02-05T14:48:32+00:00 14th juni, 2017|

About the Author: