Frykter folkemord

//Frykter folkemord
Bilde 2

Edith Balla (40) kvinne i gul drakt, flyktet fordi hennes barn ble forfulgt og de levde i konstant frykt. Hun har seks barn og vil ikke vende hjem før sikkerheten er bedret. Foto: Caritas Norge/Martha R. Skretteberg

– Jeg ble forferdet over det jeg fikk se,
forteller generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Hun sitter igjen med voldsomme inntrykk etter et ferskt besøk i Den sentralafrikanske republikk (SAR), hvor Caritas Norge jobber for å starte nødhjelpsprosjekter.

– Det er store ødeleggelser og enorme behov for hjelp. De fleste sykehus, skoler og offentlige bygninger er ødelagt og det er stor mangel på mat, vann og medisiner, sier Skretteberg.

Hun besøkte landet som et ledd Caritas Norges arbeid med å opprette nødhjelpsprosjekter. Over halvparten av befolkningen på 4,6 millioner mennesker har behov for hjelp.

– Jeg har vært på besøk i flere ulike flyktningleire. Det hersker en akutt matmangel og måltidene har blitt redusert. Mange står over måltider for å kunne gi maten til sine barn.

Plyndringer, drap og fordrivelser preget hverdagen til befolkningen i SAR. Volden økte i siste halvdel av 2013 og har hittil ikke vist tegn på bedring. En stor polarisering mellom kristne og muslimske grupper har ført til mange uroligheter de siste årene.

Bilde 1

Mellet Francklin (16) har ingen skole å gå til, men får hjelp av voksne på senteret. Noen lokale NGOer gir også litt assistanse. De er ni i samme familie. (Foto: Caritas Norge/Martha R. Skretteberg.)

Fare for folkemord
Om lag 8000 soldater fra Frankrike og den afrikanske union har blitt satt inn for å gjenvinne lov og orden i landet. Men de har møtt store utfordringer. Hver dag drepes mennesker som følge av konfliktene. Skretteberg beskriver en stadig økende misnøye, blant annet hos de internt fordrevne.

– Mange mener at de internasjonale styrkene ikke har klart å stanse den pågående voldsspiralen og at de har ikke klart å avvæpne de voldelige gruppene i så stor grad som befolkningen håpet. Desto lengre tid som går, jo større er faren for at det kan bryte ut et folkemord, forklarer hun.

De voldsomme kampene brøt ut for alvor etter et statskupp hvor lederen for den i hovedsak muslimske opprørsgruppen Séléka, utropte seg selv til president. Dette førte til voldelige sammenstøt mellom den kristne gruppen «Anti-balaka»og Séléka. I tillegg til kampene mellom disse gruppene begår også kriminelle bander grove overgrep mot befolkningen. En overgangsregjering har imidlertid blitt satt inn til å styre republikken frem til nytt valg i 2016, men volden har ikke stanset.

Kirken spiller en viktig rolle
– Det er nå spesielt den muslimske delen av befolkningen som blir angrepet av Anti-Balaka-militsen. Gruppen gjennomfører angrep for å hevne overgrep de beskylder Séléka for å ha gjennomført da de satt med makten, sier Skretteberg.

Både kirker og moskeer har vært viktige tilfluktssteder i konflikten, og mange mennesker på flukt har fått hjelp av kirken. Den siste tiden har dessuten kristne og muslimske hjelpeorganisasjoner hjulpet befolkningen i landet og samarbeidet om å skape internasjonalt fokus på krisen. For å hjelpe de som mangler mat arbeider Caritas blant annet med muslimske organisasjoner og World Food Program. Caritas vil bidra både med direkte matutdeling, samt mer langsiktige løsninger som utdeling av frø og redskaper til bruk i den kommende regntiden.

Bilde 4

Kondgi Valerie, har syv barn. Både hun og mannen måtte flykte, men hun vet ikke hvor han er blitt av. Hun kommer fra Semangui, en liten landsby utenfor Bangui. Kondgi har vært på flukt siden desember og sier hun er altfor redd til å reise hjem. (Foto: Caritas Norge/Martha Skretteberg).

– Samarbeid mellom kristne og muslimer er avgjørende for å nå fram til de som trenger hjelp. Det bidrar også til brobygging mellom befolkningsgrupper og gir et viktig signal i forsøkene på å få slutt på konflikten, mener Skretteberg.

Neglisjert i en årrekke
På grunn av sikkerhetssituasjonen har sju av ti elever i grunnskolen ikke tilgang til skole. Halvparten av skolene er stengt og lærermangelen er svært stor. Selv i de skolene som er åpne er mange barn redde for å møte opp på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Å få i gang undervisningen igjen er viktig i et land der det finnes minst 6 000 barnesoldater. Skolen normaliserer hverdagen, redder liv, gir beskyttelse og kunnskap til en ung befolkning som må bygge sitt land på nytt, forteller Skretteberg.

En gjenoppbyggingsprosess blir ikke en lett oppgave. Allerede før kampene det siste året, var utgangspunktet for SAR dårlig.

– Vi må huske på at før krisen var SAR på 159. plass på FNs Human Development Index. Tar vi med at 62 prosent av befolkningen før krisen levde for mindre enn 1,25 USD per dag, får vi et bilde av en befolkning som har vært neglisjert av både nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunn i en årrekke, avslutter Skretteberg.

2018-02-05T14:49:14+00:00 23rd mai, 2014|

About the Author: