Gi en gave til kampen mot sult

/Gi en gave til kampen mot sult
Gi en gave til kampen mot sult 2022-09-19T12:47:05+00:00

For at barn skal lære, må de ha mat i magen

Det er i dag 821 millioner mennesker i verden som sulter. Halvparten av disse er barn, og hvert annet barn under fem år som dør, dør av sult. Sult skaper også grobunn for konflikt og tvinger årlig millioner av familier og barn på flukt fra sine hjem. Det er flere mennesker drevet på flukt på grunn av klimaendringer, enn på grunn av krig og konflikt. 

Å utrydde sult innen 2030 er FNs bærekraftsmål nummer to. En verden uten sult er mulig! Verdenssamfunnet har kunnskapen som skal til for å bekjempe sult, men det gjøres ikke nok for at de aller fattigste skal få hjelp til å skaffe mat til seg og sin familie. Caritas bekjemper sult gjennom å støtte småbønder. Ved å støtte oss bidrar du til å utrydde sult for småbønder og deres familier gjennom startpakke til kjøkkenhage, opplæring i effektive og klimarobuste dyrkingsmetoder, husdyrhold og fiskeoppdrett. Du støtter oppstartskreditt til småbønder, og sikrer matprodusentene tilgang til markeder. Våre programmer har et særlig fokus på å forbedre situasjonen for kvinnelige småbønder.

Ønsker du å bidra for å bekjempe sult? Gi en gave!

Du kan også gi en gave på følgende måte:

– Vipps: 12135 (merk betalingen «sult»)
– Gavekonto: 8200.01.93433 (merk betalingen «sult»)


En kontroll av helsepersonell, kan være det som ledder et liv! Foto Micheal Stulman CRS

Sult går ikke over av seg selv.

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.

Skattefradrag
Uavhengig av hvordan du du velger å støtte Caritas, har du krav på skattefradrag dersom ditt bidrag er på 500 kroner eller mer i løpet av ett år. Her finner du mer informasjon om skattefradrag.