Haiyan har nådd Vietnam

//Haiyan har nådd Vietnam

Nærmere 900 000 mennesker har blitt evakuert fra kystområdene i Vietnam og sørlig Kina, etter at tyfonen Haiyan traff nordlige Vietnam natt til mandag norsk tid. Dens herjinger har allerede forårsaket opptil 10.000 drepte på Filippinene.

Bildet er tatt i forbindelse med en annen flom i Vietnam

Bildet er tatt i forbindelse med en annen flom i Vietnam

Lavere vindstyrker
Tyfonen har nå blitt nedgradert til en tropisk storm kategori én, men har allikevel vindstyrker på opptil 140 km/t. Dette er like sterkt som den verste stormen som rammet Norge i moderne tid, ”Nyttårsorkanen” i 1992. Vindstyrken på Filippinene var imidlertid hele 370 km/t og er muligens den verste stormen i moderne tid. Den ventes å fortsette de neste dagene og flytter seg nordøstover inn i Kina, men vil gradvis miste styrke da den beveger seg over land.

Det er imidlertid ventet svært store nedbørsmengder i Vietnam med akutt fare for oversvømmelser og flom. Caritas Norge følger situasjonen nøye gjennom Caritas Vietnam og Caritas Internationalis. Selv om stormen er nedgradert i styrke har den slått til lenger nord i Vietnam enn forventet hvor de var dårligere forberedt på tyfonen.

2018-02-05T14:49:19+00:00 11th november, 2013|

About the Author: