Halvparten har for lite å spise

/, Nødhjelp, Sult/Halvparten har for lite å spise

I den Sentralafrikanske republikk har nær halvparten av befolkningen (47%) for lite å spise. For å øke tilgangen til mat starter Caritas opp humanitært arbeid i disse dager.

Av Marit Sørheim, utenlandsleder 

Lite mat: Den langvarige konflikten i den Sentralafrikanske republikk gjør det stadig vanskeligere å skaffe mat for befolkningen. (Foto: Jiri Pasz)

Matmangelen skyldes eskalerende vold siden presidentvalget i slutten av 2020, samt en andre smittebølge og nedstenging av samfunnet. Pandemien har også bidratt til at mange har mistet arbeidet sitt og økte matvarepriser.

Vanskelig å nå ut til befolkningen med hjelp

Til tross for fredsavtalen som ble signert i 2019 er sikkerhetssituasjonen i den Sentralafrikanske republikk (SAR) svært ustabil, noe som også betyr at det er vanskelig for humanitære organisasjoner som Caritas å få tilgang til sivilbefolkningen. Store deler av landet kontrolleres av væpnede grupper som står bak overgrep mot sivilbefolkningen og driver hele lokalsamfunn på flukt. Hittil har 1,6 millioner mennesker flyktet, over 700 000 av dem i eget land.

Dagens situasjon har røtter tilbake til 2013, da såkalte Seleka-opprørere fra den muslimskdominerte nordlige delen av landet tok makten i et blodig kupp. De sto bak drap på tusenvis av sivile, og kuppet satte i gang en voldsbølge da såkalte Anti-Balaka styrker fra sør gikk til hevnangrep på muslimske samfunn over hele landet. Igjen var det uskyldige sivile som utgjorde majoriteten av ofrene. Etter langvarig internasjonalt press trakk kuppmakernes president seg i 2014, men volden har fortsatt.

Historiske motsetninger

Konflikten har sin bakgrunn i historiske motsetninger mellom ulike grupper og en stat som siden uavhengigheten fra Frankrike i 1960 har vært lite opptatt av befolkningens velferd, og som kontrollerer bare en liten del av landet. Dette har ført til at den nordlige, isolerte regionen har blitt marginalisert. Store deler av den fragmenterte Ex-Seleka-bevegelsen har sitt utspring her. Selv om religion i utgangspunktet ikke var en del av konflikten, førte overgrepene begått av begge sider til framvekst av sterke motsetninger og vold mellom muslimske og kristne samfunn. Mange har derfor opplevd å bli angrepent og drevet på flukt av sine naboer.

En av verdens glemte konflikter

Den sentralafrikanske republikk er en av verdens glemte konflikter. Partene i konflikten viser liten vilje til å finne fredelige løsninger. FNs tilstedeværelse, både humanitært og gjennom de fredsbevarende styrkene i MINUSCA, er viktig for å hindre ytterligere eskalering av volden og å jobbe mot fredelige løsninger. Det samme er støtte til lokale og internasjonale organisasjoner som hver dag gjør en enorm innsats for å sikre humanitær assistanse til kvinner, menn og barn som er rammet av den brutale konflikten. Caritas bidrar med kontantstøtte for å dekke mat og andre humanitære behov til 10 000 mennesker.

2021-07-02T14:00:29+00:00 2nd juli, 2021|

About the Author: