Fredsprisen gir håp for de unge!

//Fredsprisen gir håp for de unge!

Nobels Fredspris og fredsavtalen gir håp for de unge i Colombia.

Tidligere geriljasoldat "Adriana" og Skretteberg med "Adrianas" sønn på armen

Tidligere geriljasoldat «Adriana» og Skretteberg med «Adrianas» sønn på armen

«Adriana» var bare tolv år når hun bestemte seg for å bli geriljasoldat i Colombia. Drapet på storesøsteren var én drivkraft som førte til at en ung jente i over 10 år valgte å leve et liv i uniform og med gevær i hånden.

(Les også: Colombia – veien videre)

I dag lever «Adriana» et mer fredfullt liv, med jobb på et supermarked. Hun valgte å legge fortiden bak seg, og under veiledning og med støtte fra Caritas lever hun i dag et mer normalt liv med sin sønn. Selv om hun både er fornøyd med sitt nye liv, og takknemlig for den hjelpen hun har fått til å vende tilbake til et mer normalt liv, innrømmer «Adriana» at det ikke bare er lett å vende tilbake til et liv som sivil.

-Jeg savner også min fortid, livet i jungelen og jeg savner uniformen, sier «Adriana» når hun møter Generalsekretær Martha Skretteberg fra Caritas Norge.

Caritas Norge har i tiår støttet Caritas Colombia med fredsarbeid. Det er jobbet mye med de unge, for å sørge for at en ny generasjon kan ha en tro og et håp om fred, etter mer enn 50 år med konflikt.

Colombia er et land med en svært ung befolkning, og for unge colombianere gir både fredsavtalen som nå er signert, og ikke minst tildelingen av Nobels Fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos, et håp om en bedre fremtid.

-Skal freden bli en varig realitet er det avgjørende å fortsette arbeidet med de unge og deres ønske om fred og

Barn i på et senter som hjelper ofre for konflikten i Colombia

Barn i på et senter som hjelper ofre for konflikten i Colombia

forsoning, sier Skretteberg. Dette arbeidet har vært avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag, men det blir enda viktigere i tiden fremover, dersom de resultatene vi har nådd så langt skal bli stående.

Lokalt sivilsamfunn, ikke minst den katolske kirke vil derfor i årene fremover være sentrale aktører i arbeidet med å la lokalsamfunn og enkeltmennesker komme tilbake til en normaltilstand som ingen har erfart på 50 år.

-Vi har nå kommet langt og aldri før har motivasjonen vært større for å fortsette med dette fredsarbeidet, avslutter Skretteberg.

2018-02-05T14:48:38+00:00 10th desember, 2016|

About the Author: