Håper på klippekort for norskkurs

//Håper på klippekort for norskkurs

I sommer ble Caritas godkjent som tilbyder av norskkurs av Kompetanse Norge. Nå søker vi om å bli del av klippekortordningen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver, kommunikasjon 

Norskkurs: Siri Skarby er en av våre to lærere som gjennomfører norskkurs. På tavla har hun forberedt dagens tema. (Foto: Anette Skomsøy)

– Det å bli godkjent som tilbyder er et kvalitetsstempel og noe vi bør være stolt av, sier Siri Skarby, nyansatt norsklærer ved Caritas Ressurssenter.

Hun forteller at godkjennelsen gjør det mulig for Caritas å utstede bevis for norskopplæring til de som skal søke om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge. Det hadde vi ikke mulighet til før.

Godkjennelsen fra Kompetanse Norge er et første skritt mot å bli del av klippekortordningen til IMDi.

– Hvis søknaden blir godkjent vil vi kunne starte opp kurs i regi av IMDi fra midten av september. For elevene vil det bety at de får utdelt et klippekort med 80 – 100 gratistimer med norskopplæring og større frihet til å velge kurssted, sier Siri.

Med frihet mener hun muligheten til å benytte klippekortet hos Caritas, men også på andre kurssteder som tar del i klippekortordningen.

Caritas søker om klippekortordning til 150 personer. Planen er å gjennomføre fem parallelle kurs, hvor tre av disse foregår på datid og to på kveldstid, med 15 elever i hver klasse. I tillegg til Siri, vil lærer Irene Ebbesen, gjennomføre undervisningen på dagtid. På kveldstid er det deres vikarer som står for undervisningen.

Kursene under korona har færre deltakere enn normalt, og vi tilbyr nå klasser med max 12 personer. Fra og med midten av september regner vi med å kunne ta klasser med opptil 15 deltakere per kurs i klippekortordningen.

– Jeg tror det blir relevant og spennende å hjelpe folk ut i arbeidslivet ved å gi de det siste push, og oppfølgingen de trenger, for å nå et B1-nivå i norsk, avslutter Siri.

2021-08-11T14:34:56+00:00 5th august, 2021|

About the Author: