Heller forbedring enn avvikling

//Heller forbedring enn avvikling

Regjeringen mener au pair-ordningen legger til rette for utnyttelse av billig arbeidskraft og vil avvikle ordningen. – Selv om ordningen har sine svakheter, er ikke dette løsningen. For au pairenes del bør den fortsette og heller forbedres, sier Lara Isabel Tuduri Berg, leder av au pair-senteret til Caritas 

Av Anette Skomsøy, senior kommunikasjonsrådgiver 

Gutt og kvinne ser i en bok

Au pair: For mange er det å være au pair den eneste muligheten til å reise og oppleve en annen kultur. (Foto: Adobe Stock)

Etter oppstarten i 2017 har senteret besvart over 6000 henvendelser. Erfaring så langt er at de fleste trives godt – både i Norge og med vertsfamilienAu pairer forteller om gode opplevelser, nye erfaringer og vennskap, og nye relasjoner både i og utenfor vertsfamilien. Og det å lære mer om Norge; om demokratiet, likestilling og familieverdier som kan være annerledes enn i hjemlandet. 

Større bevissthet 

Regjeringen mener at ordningen ikke oppfyller sin hensikt. Det er vi ikke enig i. Til NRK sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Astrid Bergmål fra Arbeiderpartiet, at ordningen i økende grad handler om billig barnepass og hushjelp. De er derfor i gang med å se på hvordan ordningen kan avvikles.  

Caritas sitt inntrykk er at det ikke er mer misbruk av ordningen i dag, men at flere au pairer vet at de kan varsle dersom en vertsfamilie bryter vilkårene. UDI har også mulighet til å ilegge enten midlertidig eller permanent utestengelse av vertsfamilier. Antallet utestengte familier har økt, men ifølge UDI er dette også grunnet økt saksbehandling fra deres side. Dette er saker som også går tilbake i tid, og derfor ikke nødvendigvis en faktisk økning. 

Ressurssterke personer

De fleste au pairer Caritas er i kontakt med kommer fra Filippinene, men også fra andre land i Asia, Latin-Amerika og Europa. Mange er ressurssterke, med høyere utdanning og et ønske om nye opplevelser og å se andre deler av verden. Dette perspektivet kommer sjelden frem i media.  

– Samtidig vet vi at misbruk av ordningen forekommer. Siden oppstart av au pair-senteret har mellom 3-4 prosent av henvendelsene handlet om mistrivsel. Det kan handle om at au pairen ikke føler seg inkludert i familien, men også brudd på vilkårene i ordningen som at den enkelte får for mange arbeidsoppgaver eller for lite utbetalt i lommepenger. Det er også enkelte alvorlige utnyttelsessaker, disse er heldigvis i fåtall. Men det må på plass bedre systemer for å avdekke misbruk, sier Tuduri Berg. 

Hva kan bli bedre? 

I stedet for å avvikle ordningen mener Caritas at den kan forbedres på flere punkter.  

– For det første må det bli lettere å bytte vertsfamilie. I dag er kostnaden rundt dette altfor høy. For det andre må det etableres en tilsynsordning som skal gjøre det lettere å avdekke misbruk. Og for det tredje er det behov for mer kursing av både au pairer og vertsfamilier. Det obligatoriske kurset for vertsfamilier er for dårlig og må forbedres. Og det må være et obligatorisk kurs for au pairer, sånn at de er i stand til å melde fra dersom en familie misbruker ordningen. Disse grepene vil sikre en bedre og tryggere ordning for au pairene, avslutter Tuduri Berg. 

Les også disse sakene om au pair-ordningen: 

Kritiserer skroting av au pair-ordning: – For kvinnene vil det være et tap (NRK) 

Heller forbedring enn skroting av au pair-ordningen (kronikk i Dagens Næringsliv)  

2021-11-25T15:42:54+00:00 25th november, 2021|

About the Author: