Helseminister Bent Høie deltok på pressekonferanse med innvandrermedier

/, Migrasjon og integrering, Norge, Uncategorized/Helseminister Bent Høie deltok på pressekonferanse med innvandrermedier

For å bekjempe koronaviruset må alle grupper i samfunnet med. Mange innvandrere med dårlige norskkunnskaper kan ikke følge norske nyheter og sliter med å finne oppdatert informasjon. Caritas Norge inviterte derfor til pressekonferanse mandag 28. september med helseminister Bent Høie og en rekke innvandrermedier. 

Foto: Radio Latin-Amerika

Se pressekonferansen nederst i saken.

Caritas har arbeidet aktivt med å nå ut med informasjon til ulike innvandrergrupper siden starten av koronapandemien og har samarbeidet tett med innvandrermedier i dette arbeidet. Innvandrermedier har tatt et særlig ansvar for å formidle myndighetenes informasjon og spiller en viktig rolle for å nå ut til innvandrergrupper som ikke følger det norske nyhetsbilde. 

Til stede på pressekonferansen med helseministeren var Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM, Radio Mangfold Norge, NorSomNews og Utrop. Helseminister Bent Høie var glad for å kunne møte innvandrermediene og tok seg god tid til å svare på spørsmål. Statsråden var tydelig på sivilsamfunnet og innvandrermedier var viktige aktører for å nå ut med informasjon til flest mulig. Et viktig budskap fra helseministeren var at:  

Foto: Radio Latin-Amerika

– Hvis du mistenker at du er smittet så skal du ikke være flau, du skal teste deg. At alle som mistenker koronasmitte tester seg er et viktig bidrag for å forebygge videre smittespredning, understreket helseminister, Bent Høie.

Innvandrermediene satte pris på at Bent Høie prioritere å møte dem direkte. Daglig leder i Radio Latin-Amerika, Hans Dahle, var svært positiv i etterkant av pressekonferansen:

 Vi i innvandrermediene er også med på den nasjonale dugnaden, selv om vårt arbeid er usynlig for de fleste nordmenn, forklarte Dahle. Det er fint at statsråden viser at han verdsetter dette arbeidet.

Helseministeren fikk også en omvisning på ressurssenteret hvor han også møtte våre frivillige helserådgivere. De fortalte ham om helsesituasjonen til senterets målgruppe og understrekte at særlig psykiske utfordringer er utbredt. De erfarer også at mange innvandrere uten norskkunnskaper nå har tatt smittevern på større alvor, etter å ha mottatt informasjon på eget språk gjennom minoritetsmedier og sivilsamfunnet.  

Caritas har gjennom informasjonsarbeid knyttet til koronapandemien nådd ut til over 5 000 personer. Gjennom vårt arbeid kommer vi tett på de mest sårbare innvandrerne og ser at mange er uforholdsmessig hardt rammet nå under koronapandemien. Mange har mistet jobben, har økonomiske vansker og er svært isolert. I møte med statsråden la Caritas` generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg, særlig vekt at mange nå sliter psykisk som følge av de store påkjenningene under pandemien:

Foto: Radio Latin-Amerika


Det blir viktig å sette inn tiltak for å styrke de mest sårbare innvandrerne i tiden fremover, uttalte Skretteberg.
 

 

2020-09-30T13:59:04+00:00 29th september, 2020|

About the Author: