Historisk fredsavtale på Filippinene

//Historisk fredsavtale på Filippinene

I dag signeres en fredsavtale mellom den Filippinske regjeringen og den muslimske opprørsgruppen Moro Islamic Liberation Front (MILF). Tilhengere av avtalen håper at dette skal være slutten på den væpnede konflikten som har pågått i nesten 40 år på øya Mindanao sør på Filippinene.

Lite kjent konflikt
Konflikten på Mindanao er en lite kjent konflikt for mange, men har pågått i nesten 40 år og har ført til tap av om lag 120 000 menneskeliv. I tillegg har om lag 2 millioner mennesker blitt drevet på flukt og konflikten er dessuten en medvirkende årsak til at Mindanao regnes som en av de fattigste regionene på Filippinene.

P1020838

Caritas Norge samarbeider med blant andre Catholic Relief Services om freds- og forsoningstiltak på Mindanao

Forsiktig optimisme
Caritas har drevet freds- og forsoningsarbeid på Mindanao i 10 år og er forsiktige optimister til avtalen. – Om avtalen faktisk fører fram er det selvfølgelig svært gode nyheter for befolkningen på Mindanao, sier programkoordinator for Caritas Norges arbeid på Filippinene, Tuva Skjelbred Nodeland. – Samtidig er det viktig å huske at man har forsøkt å skape fred på Mindanao i flere titalls år, og så sent som i 1996 ble en lignende fredsavtale signert. Faktisk oppstod opprørsgruppen som nå har forhandlet med regjeringen, i protest mot avtalen som ble signert i 1996, sier Nodeland.

Også i arbeidet med dagens avtale er det flere grupperinger som har blitt ekskludert fra prosessen, deriblant andre muslimske grupper, kristne grupper og urbefolkningsgrupper. Flere av disse er negative til avtalen. Allikevel mener Nodeland det er grunn til optimisme i dag. – Avtalen som nå signeres inneholder etter sigende større autonomi for de om lag 10 millionene muslimer sør på Filippinene og lovnader om at en større andel av inntektene fra mineralutvinningen på øya skal komme lokalbefolkningen til gode. Dette har vært noen av kjerneområdene i konflikten. Det har dessuten blitt lagt ned mye arbeid i å bygge opp en fredskultur på grasrotnivå i forkant av denne prosessen. Her har blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner og den katolske kirke vært aktive, sier Nodeland.

Caritas Norge på Filippinene
Caritas Norge har arbeidet på Filippinene siden 1980-tallet og har vært involvert i fredsarbeid på Mindanao de siste 10 årene. Her bidrar vi til å skape et samfunn med varig fred, rettferdig fordeling av goder og reell forsoning mellom ulike folkegrupper. Her kan du lese mer om vårt arbeid på Filippinene.

2018-02-05T14:49:14+00:00 27th mars, 2014|

About the Author: