Historisk mulighet for El Salvador

//Historisk mulighet for El Salvador

Drapstallene i El Salvador, et av verdens mest voldelige land, har gått fra 15 hver dag til 5 i løpet av de siste månedene takket være en avtale inngått med de kriminelle gjengene i landet. Caritas Norge ser positivt på utviklingen, men er bekymret for holdbarheten av avtalen.

I El Salvador har en tidligere geriljakommandant og en biskop fra den katolske kirken forhandlet frem en avtale med de kriminelle ungdomsgjengene ”maras” som har ført til en betydelig nedgang i drapsstatistikkene.  Det kalkuleres med at 336 liv er spart siden prosessen kom i gang den 8.mars i år. Regjeringen har gitt sin støtte til prosessen, men det gjenstår å se hvordan den vil følge opp avtalen.

Avtalen som er inngått med lederne for de kriminelle ungdomsgjengene Mara Salvatrucha 13 og Barrio 18 er historisk med tanke på resultatet og kan virke som et eksempel for andre land i regionen.

Avtalen har nå vart i snart tre måneder og har på grunn av den omfattende og komplekse voldssituasjonen kommet som en overraskelse på mange.

Biskop i El Salvador og en av hovedpersonene i forhandlingen av avtalen, Fabio Colindres, hevder at lederne for de to ungdomsgjengene, som sitter fengslet, har uttrykt at de og mange unge i ungdomsgjengene ikke ønsker at barna deres skal leve det livet de selv lever. María Silvia Guillén, anerkjent advokat og direktør for en stiftelse for studier av rettsimplementeringen uttrykte i et intervju med nettavisen El Faro i El Salvador, at avtalen er en fantastisk mulighet for El Salvador, men at hun er redd for at regjeringen ikke vil klare å følge opp muligheten avtalen gir.

Kritiske røster i organisasjonsmiljøet i El Salvador fremhever at det at det mangler gjennomsiktighet fra regjeringens side i forhold til hvilke krav som har blitt stilt og at nedgangen i antall drap ikke har vært mulig uten at myndighetene har forhandlet med andre kriminelle strukturer, der i blant narkotrafikken, da gjengene hevdes kun stå for 25 % av drapene. I tillegg strides det nasjonale politiet og rettsmedisinsk institutt omkring antall forsvinninger. I følge politiet har det så langt i år vært en liten økning i antall forsvinninger, mens rettsmedisinsk institutt har registrert det dobbelte.

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge uttaler at problemet med gjengkriminaliteten er et sosialt og økonomisk problem. – Så lenge man ikke skaper muligheter for utdanning og arbeid for de unge, vil dette problemet ikke ha en løsning. Det må jobbes både med preventive tiltak og rehabilitering parallelt, sier Martha Rubiano Skretteberg.

Caritas Norge har i samarbeid med Caritas El Salvador og Caritas Honduras nylig startet opp et pilotprosjekt for voldsbekjempelse i regionen.

2018-02-05T14:49:33+00:00 20th juni, 2012|

About the Author: