Hjelp ofrene etter jordskjelvet i Ecuador!

/Hjelp ofrene etter jordskjelvet i Ecuador!
Hjelp ofrene etter jordskjelvet i Ecuador! 2018-02-05T14:48:06+00:00

SMS: Send kodeord Krise til 2160 (200,- kr per sms)
Bank: Kontonr. 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen med: Jordskjelv Ecuador

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt i mot med stor takknemlighet.

Ecuador ble lørdag 16. april lokal tid rammet av et jordskjelv som målte 7,8 på Richters skala. Dette er det største skjelvet som har rammet landet siden 1979. 77 døde og 600 skadde, lød det i de første meldingene om skadeomfanget, men de materielle skadene var omfattende, så langt som 300 kilometer unna episenteret. Det ble derfor raskt klart at tallet på døde og omkomne ville stige kraftig etter hvert som redningsarbeidet kom skikkelig i gang.

De rammede provinsene er Esmeraldas, Manabi, Santa Elena o, Guayas, Santo Dominigo og Los Rios. De fattige kystprovinsene Manabí og Esmeraldas er hardest rammet. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og antall savnede er ennå ikke avklart, men bare i kystbyen Pedernales frykter man at flere hundre mennesker er fanget i ruinene. De siste meldingene om skadeomfanget: 720 000 har behov for hum hjelp, 660 døde, 12 492 skadde har fått behandling, fortsatt etterskjelv, 6 998 ødelagte bygninger og hus, 2 740 skadde bygninger. Tallet på skadde bygninger øker også for hver dag, så det er ikke endelige tall vi snakker om.Fremdeles mange som er uten vann og strøm.

I tillegg til at folk har mistet sine hjem, er hoteller og offentlige bygninger, skoler, veier og kommunikasjonssystemer ødelagt og det er krevende å skaffe informasjon, spesielt fra landsbygda der infrastrukturen var svak selv før katastrofen inntraff. Jordskred og flom bidrar også til å gjøre veier ufremkommelige, og skaper problemer for redningsarbeidet.

Behovene  for hjelp er er store!
I tillegg til å søke etter og redde overlevende fanget i ruinene, melder Caritas Ecuador at mat, vann og midlertidig husly er de mest akutte behovene i den tidlige fasen av redningsarbeidet. Zika-viruset er utbredt i området. Det er derfor viktig at de som har mistet sine hjem får myggnettinger og myggmiddel.

Caritas Norge har satt i gang en innsamlingsaksjon i Norge og er i tatt dialog med Caritas Ecuador om hvordan vi kan bistå. Caritas Ecuador ønsker at vi bistår med støtte til de to hardest rammede provinsene. Manabi og Esmeraldas.

Innsamlingen skal gå til:

  • Gjenoppbygging av 600 jordskjelvsikre hus, og støtte til 600 personer til å starte opp igjen økonomisk virksomhet
  • Bistå 4 000 husholdninger + gi de psykososial assistanse
  • 20 000 mennesker skal få mat dekket i en mnd
  • Dele ut myggnett, hvor gravide blir prioritert
  • Dele ut hygienekits

 

Ecuador jordskjelv 6

Våre siste nyhetsartikler fra Ecuador:
Hva gjør Caritas Norge for å hjelpe jordskjelvrammede i Ecuador?