Hjerteskjærende rapporter fra Beirut

//Hjerteskjærende rapporter fra Beirut

Onsdag hadde vi et møte med Caritas Libanon om situasjonen i Beirut. Fortellingene fra bakken er om en by i ruiner og store tap, både i form av menneskeliv og infrastruktur. Gjenoppbyggingen vil ta tid og internasjonale bidrag vil være avgjørende.

Behovene er enorme etter eksplosjonen i Libanon. Caritas Libanon mobiliserer nå alle sine ressurser for å sikre de rammede mat, medisiner, klær og husly. Men de trenger vår hjelp, og ber også oss i Norge om støtte og hjelp!

– Situasjonen i Libanon er svært alvorlig. Rapportene vi har fått fra bakken er hjerteskjærende. En rask internasjonal respons vil være avgjørende for at både de langsiktige og kortsiktige konsekvensene ikke blir større enn ytterst nødvendig, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Libanon har på mange måter vært et lyspunkt i Midtøsten i de senere årene og har med sin beliggenhet, mellom Israel og Syria, bidratt som en konfliktdempende kraft. Dette på tross av store utfordringer også i Libanon. Nå ligger landet med brukket rygg og det er en fare for at krisen kan bidra til å destabilisere regionen ytterligere.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har vært tydelig på at Norge skal hjelpe Libanon og regjeringen har allerede satt av 25 millioner kroner til nødhjelp. Det er bra og nødvendig at Norge respondere raskt på denne katastrofen som vil kreve innsats og samarbeid fra land, sivilsamfunn og de som har mulighet.

Caritas Libanon anslår at for å dekke skadene så langt vil det kreves mellom 3 og 5 milliarder dollar. Dette bildet kan naturligvis endres ila de neste dagene. Det meldes om at det er et kritisk behov for mat og hygienemateriell. Mat fordi nødlagrene med hvete har blitt ødelagt, og hygieneartikler fordi Covid-19 fortsatt må behandles og forebygges i en by som er kaos.

Utdeling av mat i Beirut

Caritas Libanon har allerede satt opp flere hjelpestasjoner der det deles ut mat og vann. De bidrar også med rengjøring av hus, hjem og veier, og er i ferd med å sette opp flere helsesentre samtidig som mentalhelse-team er i ferd med å bli sendt ut. Dette på tross av at Caritas-kontoret også ble rammet av eksplosjonen og at flere av herbergene ble ødelagt.

Vi er ekstremt imponert over Caritas Libanon sin respons så langt og håper at de som kan bidra vil bidra for å begrense skadeomfanget i Beirut.

– Be for ofrene og deres familier, og la oss be for Libanon så de vil kunne møte denne tragiske og smertefulle situasjonen på best mulig vis, uttaler paven samtidig som han oppfordrer det internasjonale samfunnet til å sende humanitær for å håndtere den kritiske situasjonen.

Se vår Facebook-innsamling til Caritas Libanon her, vipps til 91895 (merk «Libanon») eller send SMS: KRISE til 2160 (200 kr).

2020-09-01T16:14:15+00:00 7th august, 2020|

About the Author: