Høstaksjon 2014: Når klimaendringer truer matsikkerheten 

//Høstaksjon 2014: Når klimaendringer truer matsikkerheten 

Caritas Sri Lanka hjelper sårbare mennesker som ble rammet av borgerkrigen i 2009. Foto: Patrick Nicholson/Caritas Internationalis.

Sri Lanka: Tilgangen på mat er utfordrende når klimaendringene gir rekordlave avlinger.

– Noen ganger har vi gått til sengs uten mat. Det er særlig i tørkeperiodene på Sri Lanka at det er vanskelig. Da barna var små var det lettere, været skapte ikke så store problemer, forteller bonden D. Chameela Lasanthi som er gift og har to barn.

For dem som driver med jordbruk på Sri Lanka, er tørke, flom og utarming av matjorda blitt en stor utfordring de senere årene. Landet er blant områder som FN mener vil bli hardest rammet av klimaendringene. I 2014 har tørke og en uvanlig svak monsun skapt problemer for mange bønder.

– Bøndene er særlig utsatt fordi mange ikke har nok ressurser og muligheter til å tilpasse seg værendringene som kommer. Mange har også satt seg i gjeld grunnet dyre innkjøp av sprøytemidler og såkorn, forteller programkoordinator for Asia i Caritas Norge, Jeanette Olsen.
I tillegg sliter mange bønder med helseproblemer på grunn av dårlig ernæring og utbredt bruk av sterke kjemikalier i landbruket. Familiens inntekter går derfor til dyre medisinske behandlinger.

Hjelp til å takle utfordringene

Sri Lanka er et av de minste landene i Sør-Asia. Som mange andre land i utvikling, har Sri Lanka et stort antall mennesker som lever under fattigdomsgrensen. Ni av ti av Sri Lankas fattige bor utenfor byene og har jordbruk som sin hovedinntektskilde.

D.Cameela Lasanthi i kjøkkenhagen sin. Foto: Caritas Sri Lanka.

Dette er bakgrunnen for at Caritas Norge og Caritas Sri Lanka i 2013 startet opp et prosjekt som skal styrke den lokale kunnskapen om jordbruk og klimaendringer. Gjennom prosjektet får bøndene starthjelp til å organisere seg i «selvhjelpsgrupper», hvor de kan spare midler og gå til innkjøp av felles utstyr og redskap for å slippe stor individuell gjeld.

–  Prosjektet tar i bruk gruppebasert læring, der bønder kommer sammen for å diskutere hvilke problemer de har og hvordan de kan løses. Caritas bidrar med agronomer og andre spesialister som setter i gang diskusjonene og viser frem praktiske løsninger ute på jordene. Læringen foregår tett på hverdagen, og tilpasses lokale problemer og forhold, sier Olsen.

Økologisk jordbruk

Som del av prosjektet gis det også opplæring i dyrking av organiske grønnsaker. I mange av prosjektområdene på Sri Lanka er nyresvikt et omfattende problem. Dette kommer blant annet av utbredt bruk av sterke sprøytemidler. Prosjektet introduserer nye organiske metoder, som å bruke kompostavfall til gjødsel. Målet er på lang sikt å redusere antall tilfeller av nyresvikt.

–  Mat som dyrkes i kjøkkenhagene kan familien spise selv eller de kan selge grønnsakene på markedet for å få råd til andre nødvendige husholdningsvarer. På kort sikt er dette med på å bedre matsikkerhetssituasjonen, forklarer Olsen.

Etter at Chameela Lasanthi ble med i prosjektet har situasjonen forbedret seg for henne og familien. Hun har laget en kjøkkenhage, og har fått hjelp av medlemmene i selvhjelpsgruppa til å rydde plass, lage grønnsaksbed og fremstille kompostgjødsel. Hun forteller at de holder sammen og hjelper hverandre.

– Før pleide jeg å gråte fordi jeg ikke hadde nok mat å gi til barna mine. Dette prosjektet hjelper oss mye. Jeg våkner vanligvis tidlig om morgenen for å jobbe i kjøkkenhagen. Nå i sommerhalvåret dyrker jeg grønnsaker og papaya.

Lasanthi høster grønnsaker som familien kan spise, og noen ganger litt ekstra grønnsaker som de kan selge. Er de heldige får mannen hennes solgt grønnsakene på markedet og kan kjøpe andre husholdningsvarer de trenger.

– Nå har vi sikker tilgang til daglige måltider, sier hun.

Sikrer sine rettigheter

Men for å skape trygghet og forutsigbarhet for bøndene, trengs det mer enn kjøkkenhager. Tilgang til nok mat er befestet i menneskerettighetene, men ofte er det slik at rettigheter må kreves. Derfor har prosjektet også et element av politisk organisering, slik at bøndene selv kan legge press på egne myndigheter om å gjøre noe for å endre situasjonen. Et av målene for prosjektet er at små selvhjelpsgrupper skal gå sammen i større organisasjoner for å løse problemer lokalsamfunnene står ovenfor.

En av deltakeren som har oppnådd resultater er familiefaren Kanapathipillai Manikavasagam. Han er gift og har to barn, og hele familien hans driver med gårdsarbeid. Gjennom Caritas-prosjektet har han sammen med flere andre bønder deltatt på kurs og aktiviteter, og har dessuten benyttet muligheten til å bli medlem av en interesseorganisasjon.

– I organisasjonen diskuterer vi utfordringene som lokalsamfunnet møter på. Et av disse er vanntilgang. Institutt for vanning ville ikke distribuere vann inn til noen av kanalene som renner gjennom vårt nærområde, sier Manikavasagam.

Gjennom dialog med de regionale vannmyndighetene har de kommet frem til en løsning der vann blir sluset gjennom en av kanalene i området hver femtende dag i de verste tørkeperiodene.

– Ved hjelp av denne løsningen kan landsbyen dyrke to risavlinger i året i stedet for en, og vi har fått et mye tryggere matsikkerhetsgrunnlag, forklarer Manikavasagam.

Les mer om vår kampanje mot sult: Høstaksjon 2014: One human family, food for all 

Følg kampanjen på Facebook Caritas Norge og Twitter @Caritas Norge.

Støtt Caritas’ høstkampanje for matsikkerhet

Hjelp oss å hjelpe flere!

Du kan hjelpe Caritas Norge med å bedre mattilgangen til fattige bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Høstaksjon».

For girobetaling se vedlagt høstaksjonsbrev i St. Olav katolske kirkeblad nr. 4.

Les mer om vårt arbeid for matsikkerhet 

Uganda

DR Kongo

Zambia

El Salvador

Sri Lanka

 

2018-02-05T14:49:09+00:00 7th oktober, 2014|

About the Author: