Nødhjelp

/Nødhjelp
Nødhjelp 2022-03-15T14:56:34+00:00

Caritas Norge har lang erfaring med å hjelpe mennesker som rammes av katastrofer og humanitære kriser, enten det er naturkatastrofer – som for eksempel tyfoner, flom eller jordskjelv – eller menneskeskapte katastrofer – som krig. Som medlem av et av verdens største humanitære nettverk, er  vi til stede i 165 land og over 200 territorier,  før, under og etter krisen. Dette nettverket av Caritas-organisasjoner gjør det mulig for oss å nå ut til områder der ingen andre kommer frem med livreddende nødhjelp.

Caritas deler ut hygieneartikler og mat i Kavre-distriktet i Nepal etter jordskjelvet i 2015 (Foto: Lyell/CRS)

Caritas deler ut hygieneartikler og mat i Kavre-distriktet i Nepal etter jordskjelvet i 2015 (Foto: Lyell/CRS)

Caritas’ nødhjelpsarbeid veiledes av humanitære prinsipper som sier at vi skal hjelpe dem som har størst behov, uavhengig av etnisk, religiøs eller annen tilhørighet. Vi sikrer effektivitet og forankring ved alltid å forsøke å bruke lokale partnere. Det er de lokale Caritas-organisasjonene som er først på plass når krisen rammer og det er de som kjenner best de sosiale, økonomiske og kulturelle forholdene på stedet . Dette er kunnskap som er nødvendig for at nødhjelpen skal komme frem til dem som trenger den aller mest.

Caritas Norge har  i dag nødhjelpsprosjekter i Sør-Sudan, Nigeria, Niger, Uganda, Venezuela, Eritrea og Den sentralafrikanske republikk.