Hva fikk vi til i koronaåret 2020?

//Hva fikk vi til i koronaåret 2020?

Fjoråret var et utfordrende år, spesielt for de som hadde minst fra før. Derfor er vi ekstra stolte over resultatene vi oppnådde. Caritas Norge, med hjelp fra alle våre støttespillere, sørget for at mer enn fire hundre tusen barn, mødre og fedre overlevde koronaåret 2020. I en tid der antall mennesker som sultet doblet seg, og antall fattige økte kraftig klarte vi og våre partnere i Afrika, Asia og Latin Amerika å redusere sult og øke inntektene til de befolkningene vi jobber med i våre prosjekt.

Av Knut Andreas Lid, Programsjef Caritas Norge

Matsikkerheten øker: Falmata Ali ble drevet på flukt fra hjemmet sitt av Boko Haram. I 2018 spiste under 25 % av vår målgruppe i Niger to måltider om dagen. I 2020 var det samme tallet steget til 94 % (Foto: Michael Stulman/CRS).

Støtt Caritas Norges arbeid

I Niger, et ørkenpreget land nordvest i Afrika og blant de minst utviklede land i verden, oppnådde vi fantastiske resultat mens verden tilsynelatende raknet rundt oss. Da vi begynte arbeidet i Niger i 2018 hadde under en fjerdedel av menneskene i områdene vi jobber i tilgang til to måltider om dagen. I 2020 spiste hele 94 prosent av målgruppen minst to måltider om dagen. Betydningen av dette er enorm, spesielt for ammende mødre og barn under fem år. Uten tilgang til nok og næringsrik mat de første tusen dagene i livet, så utvikler ikke barn seg fysisk eller kognitivt som de skal. Dette vil prege dem resten av livet, og terskelen for å oppnå sitt potensial kan bli uoverstigelig.

Koronakrisen kom ikke alene i det såkalte globale sør. I mange år har klimakrisen rammet landene rundt ekvator hardt. Hyppigere ekstremvær i form av tørke og flom har utradert avlinger som det store flertallet i disse landene er avhengige av for å overleve. De spiser det de selv dyrker – fra jord til bord. Dør avlingene, så står bordet tomt. En av Caritas sine hovedsatsninger har derfor vært å hjelpe småbrukerne i å redusere risiko for avlingssvikt, og hjelpe dem i å ha flere ben å stå på når katastrofen inntreffer.

Ut av slaveri: Norske ungdommers engasjement mot moderne slaveri gjennom Operasjon Dagsverk i 2019 har hjulpet Louange Kavira (15) ut av moderne slaveri. Louange var tidligere barnearbeider tilknyttet gruvevirksomheten i DR Kongo (Foto: Caritas Kongo).

Vi har økt matsikkerheten for mange

I Zambia, et land der nær halvparten av befolkningen lider av kronisk underernæring, hjalp Caritas over 3000 familier til å få stabil tilgang til nok mat ved å lære dem klimarobust jordbruk. Da prosjektet startet benyttet under fem prosent disse teknikkene. I 2020 benytter mer enn to tredjedeler av befolkningen i prosjektområde minst to slike teknikker. Ikke bare fikk de mer mat på bordet, men også betydelige økte inntekter ved salg av overskuddsproduksjon. Like viktig var at hele 94 prosent har fått tilgang til kreditt i løpet av kriseåret 2020 som følge av prosjektet. Dette muliggjør investeringer som bidrar ytterligere til å løfte familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.

Vissheten om at vi også neste uke vil kunne spise frokost, lunsj og middag tar vi for gitt her oppe i nord. Slik er det ikke i store deler av verden. Selv om man på sett og vis får hjulene til å rulle rundt, så er belastningen ved å konstant leve på kanten ødeleggende, spesielt for de mødre og fedre som ikke med sikkerhet vet at deres barn får mat neste dag, uke eller måned.

Da vi startet matsikkerhetsprosjektet vårt på Sri Lanka i 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i prosjektområdene om hvor mange som følte på denne usikkerheten om ikke å ha tilgang til nok og næringsrik mat. Resultatet viste at 94 prosent av de 26 000 familiene som vi jobber med levde med denne belastningen. Etter tre års innsats er det bare en fjerdedel av familiene som opplever matusikkerhet. Det er selvfølgelig fortsatt for mange, men samtidig et fantastisk resultat. Spesielt i ett år med pandemi og etter alle prøvelser som srilankerne har gjennomgått de siste årene med stor politisk uro og det koordinerte terrorangrepet i 2019 mot flere av landets kirker.

Opplæring øker produksjonen: Bønder i Niger får opplæring i blant annet bærekraftige produksjonsmetoder og støtte til motoriserte vannpumper for å øke matproduksjonen på åkrene sine. 94 % av målgruppen minst to måltider om dagen i 2020, opp fra under 25 % i 2018 (Bilde: Cadev Niger/Caritas Norge).

Kirkenettverket hjelper oss

Koronaåret 2020 viste oss verdien av Caritas-nettverket og den humanitære merverdien av å jobbe gjennom kirkene lokalt. Til tross for svært inngripende smittevernstiltak som gjorde transport umulig og sosial distansering som vanskeliggjorde all opplæring klarte vi, gjennom de lokale kirkene, å fortsette jobben mens verden rundt lukket seg. Samtidig bidro vi til arbeidet med å forhindre smittespredning gjennom utdeling av smittevernsutstyr, og enda viktigere gi informasjon om hvordan å beskytte seg selv og familiene mot COVID-19. Spesielt viktig har bruken av kirkens radiokanaler vært til å spre budskapet. Radio er fortsatt den mest effektive kanalen for å nå flest mulig i alle kriker og kroker i landene og ved å få lov til å bruke Kirkens kanaler så kommer budskapet med legitimitet og rådene følges.

Resultatet av vårt og andres arbeid for å hindre spredning av viruset er svært godt i Afrika, og smitten er fortsatt lav. Men det finnes en grense for hvor lenge tiltakene kan opprettholdes. Vi ser med bekymring at smittetallene i dag er kfatig økende i sør som følge av de mer smittsomme muterte virusene, og frykter konsekvensene dette vil gi for helsetjenestene som allerede er hardt presset, for den økonomiske utviklingen og for befolkningens evne til å sikre stabil tilgang til nok og næringsrik mat.

Tre arbeidere fra Caritas deler ut mat til en person i Venezuela.

I kamp mot COVID: I Venezuela har Caritas vært en viktig aktør i kampen mot spredning av COVID-19. Caritas Norge har sammen med lokale Caritas og andre samarbeidspartnere sørget for utdeling av mat, medisiner og smittevernsutstyr til de hardest rammede (Foto: Caritas Venezuela).

Vår hjelp er viktigere enn noen gang

De positive resultatene som Caritas klarte å nå i 2020 kan bli reversert i 2021 dersom økonomien i de landene vi arbeider i fortsetter den nedadgående trenden. Våre målgrupper lever ikke i et vakuum. Dersom markedet rundt dem forsvinner, så vil de igjen synke ned i fattigdom når ingen har økonomi til å kjøpe de varene de produserer. Når de fattigste landene trenger hjelpen som mest, ser vi også at de rikeste landene reduserer bistandsbudsjettene som følge av egne økonomiske utfordringer, inkludert Norge. Mer enn noensinne trenger vi hjelp fra flere for å kunne redde liv.

Heldigvis ser vi lys i tunnelen. Vaksineringen går for fullt i nord og innen sommeren er over så vil alle voksne i Norge være vaksinert. Økonomien er allerede på vei opp igjen og arbeidsledigheten synker. Det gir håp. Samtidig er vi klar over at den positive trenden igjen kan snu eller få en bråstopp om viruset igjen endrer karakter og verdenshandelen og de globale marked igjen blir lammet. Pandemien har vist at vi alle tilhører den samme globale familie der ingen vil være sikre før alle er sikre. Mer enn noensinne trenger vi hjelp fra flere for å kunne redde liv – til å skape en bedre fremtid både i sør og i nord.

2021-06-21T13:49:56+00:00 16th juni, 2021|

About the Author: