Hvordan jobbe bedre sammen

//Hvordan jobbe bedre sammen

DR Kongo er landet i verden med høyest antall mennesker som trenger akutt matvareassistanse. Derfor er det viktig å fortsette innsatsen for å hjelpe de mest sårbare, som småskalabønder, med klimatilpasset jordbruk og bedre tilgang til markeder.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver, kommunikasjon 

Martha Skretteberg ved siden av et verdenskart

DR Kongo: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg innledet om Caritas sitt arbeid i DR Kongo på Norads landmøte i går. (Foto: Anette Skomsøy)

Det sa generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg da hun innledet i et Norad-møte den 30. august. Tema var hvordan bistandsaktører kan jobbe bedre sammen i DR Kongo.

Med en voksende ungdomsbefolkning og fare for rekruttering til væpnede grupper, mener Caritas det er viktig å satse på jobber innen landbruk og andre næringer.

Styrking av lokal kunnskap

– Jobbskaping og opplæring av fremtidige generasjoner er sentralt for å sikre en bærekraftig utvikling og redusere avskoging, sa Skretteberg.

For å jobbe enda bedre sammen er Caritas også opptatt av at lokale organisasjoner og myndigheter må styrkes, og kunnskapen må ligge igjen hos dem. Fokuset må være på klima, miljø og bærekraftige løsninger, og samarbeid på tvers.

Matsikkerhet og jobbskaping

Interessen for situasjonen i DR Kongo var stor og mer enn 100 personer hadde meldt seg på for å høre ambassadør Jon-Åge Øyslebø gi en redegjørelse. Deretter var Caritas, sammen med Scatec Solar, valgt ut som eksterne organisasjoner til å holde innlegg og snakke om utfordringer, risiko og muligheter rundt arbeidet vi driver i landet.

Når det gjaldt utfordringer dro Skretteberg frem de skrikende behovene innenfor matsikkerhet og jobbskaping særlig for en økende ung befolkning, som har blitt forverret under Korona-pandemien.

– Andre utfordringer som påvirker arbeidet vårt er sikkerhetssituasjonen, størrelsen på landet, konflikt om landrettigheter, klimaendringer, korrupsjon og partnerskap, sa generalsekretæren i Caritas Norge.

Gode resultater

Til tross for mange utfordringer er det også muligheter. Her viste Skretteberg til de gode resultatene i det langsiktige matsikkerhetsprogrammet vi driver, i samarbeid med Caritas Congo. Dette ble løftet frem som et lyspunkt i de ellers dystre statistikkene for matsikkerhet. Helt konkret har småskalabønder fått tilgang til flere måltider og mer næringsrik mat enn før pandemien. Det takket være satsing på opplæring av småskalabønder – både kvinner og menn – innen klimasmart landbruk, alfabetisering og styrking av kooperativer.

Et annet positivt resultat som ble trukket frem er at samarbeidet med en partner med høy tillit i befolkningen har gitt oss mulighet til nå ut til folk i områder der sikkerhetssituasjonen er dårlig, som i Øst-Kongo.

Skretteberg understreket også at pandemien har tvunget oss til å tenke nytt om bistand og å satse mer på lokale partnere og digitale løsninger.

Møtet ble avsluttet med en paneldebatt der det kom opp spørsmål rundt Norges rolle i arbeid med fred og forsoning, sikkerhetsreform, bekjempelse av moderne slaveri og regnskogssatsning.

2021-08-31T13:29:48+00:00 31st august, 2021|

About the Author: