“Hvorfor lærer de ikke norsk?»

//“Hvorfor lærer de ikke norsk?»

Å lære seg norsk er ofte avgjørende for innvandreres muligheter på arbeidsmarkedet. Gode norskkunnskaper har også betydning for god integrering, for å redusere sosial dumping og utnyttelse av innvandrere. Så hvorfor lærer ikke innvandrerne seg norsk? Og hvis regjeringen mener at integrering er viktig, hvorfor har den i forslaget til statsbudsjett redusert midlene for norskkurs med fem millioner?

Av Sarah Mikhaiel

Jeg hører dette stadig fra nordmenn. «Hvorfor lærer de seg ikke norsk?» De snakker om arbeidsinnvandrerne. De som har kommet hit fra Polen, Spania, Italia, eller Litauen for å finne jobb eller  et bedre liv i Norge. Mange av dem har emigrert flere ganger. De er ofte fra Marokko eller andre afrikanske land og har bodd i Spania, Italia eller Frankrike før arbeidsledigheten etter finanskrisa sendte dem videre nordover. Sør-Europa hadde stort behov for arbeidskraft på 2000-tallet. Spania ga for eksempel opphold til omtrent en halv million papirløse innvandrere i 2005. Dette er

Sarah Mikaiel

Sarah Mikhaiel er rådgiver i innenlandsavdelingen i Caritas

ressurssterke mennesker som allerede har tilpasset seg et nytt land og et arbeidsmarked og har lært seg et fremmed språk – italiensk, fransk, eller spansk. Så hvorfor lærer de seg ikke norsk?

Få rimelige norskkurs

På Caritas ressurssenter for innvandrere møter jeg disse migrantene daglig. De kommer for å få hjelp til å finne jobb og til å registrere seg på vårt norskkurs. Dessverre må jeg stadig sende folk skuffet hjem med beskjed om at kapasiteten på kursene våre er sprengt. Prøv igjen om tre måneder. Det er veldig få andre muligheter for slike rimelige kurs i Oslo-området.

Når nordmenn møter meg, er de ofte overrasket over at jeg snakker norsk selv om jeg bare har bodd i Norge i litt over et år. Og ofte får jeg det samme spørsmålet: «Du lærte norsk så fort, så hvorfor kan ikke andre innvandrere også lære seg norsk?»

Svaret er veldig enkelt. Jeg kom hit fra et land hvor jeg hadde en god jobb og inntekt nok til å legge meg opp penger for å forberede meg til mitt nye liv i Norge. Jeg er dessuten gift med en norsk mann i fast jobb. Derfor kunne jeg bruke det første året mitt i Norge på å lære meg norsk.

Lønnen strekker ikke til

Mange av dem som kommer til senteret for å søke plass på norskkurs jobber heltid og har en familie å fø på. Det koster tid og krefter å lære seg et nytt språk. Det koster også penger. Mer penger enn de fleste arbeidsinnvandrere har. Selv har jeg brukt omtrent 40 000 kroner på norskkurs.

Arbeidsinnvandrere ønsker å jobbe. Og de ønsker å lære seg norsk. Det er ikke motivasjonen som stopper dem. Det er pengene.

Norskkurs er dyrt i Norge. Det finnes nesten ikke gratis norskkurstilbud i Norge på nasjonal basis. Voksenopplæringen tilbyr 38 timer for 3 700 kroner. For arbeidsinnvandrere som gjerne havner i svært dårlig betalte jobber, er ikke dette mulig å få til. Et kurs er heller ikke nok. Du trenger flere.

Språk viktig for integreringen

I Sverige og Danmark er språkkurs gratis for alle som har oppholdstillatelse. Her i Norge har regjeringen i forslaget til statsbudsjett redusert midlene for norskkurs med fem millioner kroner sammenlignet med 2017. Dette er potten som Caritas får midler av for å holde våre billige norskkurs. Regjeringen er altså i ferd med å fjerne de få rimelige tilbudene som finnes der ute.

Å lære seg norsk er ofte avgjørende for innvandreres muligheter på arbeidsmarkedet. Gode norskkunnskaper er også avgjørende for å minske sosial dumping, utnyttelse, fattigdom og arbeidsledighet blant innvandrere. Hvis vi ønsker at folk skal lære seg norsk og integrere seg, bør vi følge Sverige og Danmarks eksempel og tilby gratis norskkurs til alle bofaste innvandrere i landet.

Sarah Mikhaiel er innvandrer fra Canada og Egypt og jobber som rådgiver i Caritas Norge. Innlegget sto først på trykk i Klassekampen

 

2018-02-05T14:48:28+00:00 22nd november, 2017|

About the Author: