I solidaritet med Ukraina

//I solidaritet med Ukraina

Caritas Ukraina har i flere uker forberedt seg på å støtte mennesker som blir tvunget på flukt. Vi er klare til å ta imot dem som er i nød med mat, vann og husly.

Den humanitære nøden i landet er prekær etter at konflikten eskalerte. De pågående krigshandlingene har tatt livet av flere titalls mennesker. Kulden trenger på, vann og strømforsyninger er allerede ødelagt mange steder, og etterspørselen etter varer og tjenester er presset. Mange flykter i desperasjon fra hjemmene sine. Andre søker tilflukt i bomberom.

Siden konflikten startet i 2014 har Caritas Ukraina hjulpet 850 000 mennesker i de berørte områdene. De siste ukene har vi økt beredskapen for å kunne gi støtte til dem som er i nød.

– Midt i ødeleggelsene har Caritas Ukrainas omsorg, kjærlighet og solidaritet fremhevet menneskeverd og håp, sier Andrii Postnikov, leder av det humanitære arbeidet i Caritas Ukraina.

De siste oppdateringene rapporterer om at 2,9 millioner mennesker har behov for nødhjelp. 1,1 millioner har behov for mat, og 200 000 mennesker står i fare for å fryse.

Kort

Caritas tar imot interne flyktninger med drikkevann, mat og drivstoff til oppvarming. Samtidig styrkes beredskapen for å kunne gi husly, varme måltider, hygieneutstyr og transport til trygge områder.

Selv om sikkerhetssituasjonen gjør arbeidsforholdene krevende, jobber Caritas Ukraina for å trygge dem som er rammet. Nå trenger de vår støtte og solidaritet.

2023-01-24T13:05:22+00:00