Caritas ressurssenter nådde ut til tusenvis i koronaåret

//Caritas ressurssenter nådde ut til tusenvis i koronaåret

Siden den første nedstengingen av Norge i mars i fjor, har nesten all veiledning, kurs og aktiviteter ved Caritas ressurssenter foregått digitalt. Slik nådde vi ut til tusenvis i 2020.

Av Emre Altayli, prosjektrådgiver  ved Caritas Ressurssenter   

 

En frivillig hjelper en besøkende ved Caritas Ressurssenter

En frivillig hjelper en besøkende ved Caritas Ressurssenter, men i koronaåret har nesten all aktivitet blitt flyttet over på digitale plattformer. (Foto: Caritas Norge)

Tiden siden den første koronanedstengingen i mars i fjor har vært spesiell. I kjernen for vårt arbeid står fysiske møter mellom frivillige ildsjeler og mennesker som trenger veiledning og praktisk hjelp.  Men fra den ene dagen til den andre ble de fysiske møtene umulig å gjennomføre.

Stå-på-vilje hos frivillige

Med unntak av norskkurs på nybegynnernivå, har samtlige kompetansehevende kurs og sosiale aktiviteter ved ressurssenteret i Oslo måttet gjennomføres på alternative plattformer. Informasjons- og veiledningstjenesten, som i 2019 engasjerte 75 frivillige og mottok 6 000 henvendelser, var allerede etter få dagers nedstenging operativ gjennom telefon, chat og e-post. 

Overgangen til digitale arbeidsmetoder har vist en enorm fleksibilitet og stå vilje fra våre frivillige, som rett og slett har gjort en strålende innsats under pandemien. De frivillige veilederne som vanligvis sitter sammen ved senteret og får støtte både fra hverandre og ansatte, måtte plutselig håndtere komplekse henvendelser på egen hånd. I lange perioder jobbet de hjemmefra med å bistå målgruppen, i all hovedsak over telefon. Mange tok kontakt for å få hjelp til å navigere i NAV-systemet og for å få hjelp til å fylle ut og sende inn søknader til ulike kompensasjonsordninger. Dårlige digitale ferdigheter blant målgruppen vanskeliggjorde denne veiledningsjobben betydelig, og var ofte svært tidskrevende.

Fikk 3000 digitale henvendelser

Ressurssenteret har tatt imot i underkant av 3000 henvendelser siden utbruddet av pandemien, og våre frivillige har vist enorm tålmodighet og evne til å bistå, rettlede, motivere og trøste, uten å møte målgruppen fysisk. I tillegg til arbeidet veilederne har gjort i denne perioden, har også de frivillige aktivitets- og kursassistentene gjort en enestående innsats. De har blant annet lært å bruke zoom som undervisningsverktøy, og bidratt til å spille inn videoer og poddkaster, arrangert digitale sosiale møter og hold digitale seminarer, språkkafé og jobbsøkerkurs. Gjennom dette arbeidet har vi nådd ut til tusenvis.

Til tross for utfordringer med å gi frivillige den opplæring og støtte de vanligvis får, samtidig som det inkluderende og sosiale aspektet av frivillighet i stor grad har vært fraværende, har våre frivillige likevel stått på og vært motiverte til å hjelpe alle de som trenger hjelp. Om lag 60 frivillige har vært engasjerte i denne perioden. De har alle bidratt til å drive senteret fremover, hjulpet oss med å se løsninger og tilpasset ulike tiltak digitale verktøy og nye metoder.    

Vi visste det selvfølgelig fra før, men gjennom nedstengingen av samfunnet har vi virkelig fått bekreftet hvilken ressurs våre frivillige er. De fortjener all den anerkjennelse vi kan gi dem. Alt det gode arbeidet som har blitt utført i 2020, ville ikke vært mulig uten dem 

2021-03-17T14:34:12+00:00 17th mars, 2021|

About the Author: