Informasjon om skattefradrag

/Informasjon om skattefradrag
Informasjon om skattefradrag 2018-02-05T14:48:19+00:00

Alle gaver som utgjør et samlet beløp på mellom 500 og 30.000 kroner gir rett på 27% skattefradrag.

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Caritas Norge, krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødsels- og personnummer. Så sant vi har ditt personnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

For at du skal få skattefradraget med på årsoppgaven må vi ha personnummeret ditt innen 15. januar.

Betingelser for skattefradrag
For at din gave til Caritas skal kunne gi skattefradrag må:
– gaven være pengebeløp, og minst 500 kroner totalt  i løpet av inntektsåret
– Caritas Norge ha ditt fødsels- og personnummer
– organisasjonen må være medlem av Innsamlingskontrollen (noe som er tilfelle for Caritas Norge)
– gaven må være på Caritas Norges konto innen 31. desember det året som skattefradraget gjelder

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt personnummer så fort som mulig, på en av følgende måter:
– per telefon 23 33 43 60
– per e-post til caritas@caritas.no

For ektefeller som har gitt mer enn 30 000 kr
Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.

Om den ene ektefellen har gitt mer enn 30 000 kroner til Caritas Norge i løpet av et året, kan det totale beløpet føres opp (inntil 60 000 kr.), men da fordelt på ektefellene. Dette forutsetter at Caritas Norge rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødselsnummer til skattemyndighetene. Gi oss beskjed om navn, adresse, fødselsnumre og beløp innen 15. februar.

Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Da kommer ikke dette på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret i juni eller september.

Har du spørsmål vedrørende skattefradrag, kontakt oss på telefon 23 33 43 60 eller på e-post: caritas@caritas.no

Vi takker for alle gaver og kan love at ditt bidrag utgjør en stor forskjell for verdens fattige!