Infosenter startes opp i Bergen

//Infosenter startes opp i Bergen

Til høsten starter Caritas opp et infosenter for arbeidsinnvandrere i Bergen. Senteret vil drives av Caritas Bergen, med støtte fra Caritas Norge. I dag kom nyheten om at det nye infosenteret også vil motta midler fra regjeringens nye tilskuddordning for humanitære tiltak rettet mot fattige tilreisende. Midlene vil komme godt med i oppstarten av informasjonssenteret.

Caritas InfosenterVil informere om norsk arbeidsliv og arbeidsmarked
Tilskuddordningen ble opprettet av justisdepartementet tidlig på sommeren 2013 og har som mål å bistå organisasjoner og kommuner i å legge de humanitære forholdene bedre til rette for fattige tilreisende.

Caritas Bergen vil benytte midlene fra ordning i oppstarten av et nytt Infosenter for arbeidsinnvandrere, tilsvarende det som allerede eksisterer i Oslo. Bakgrunnen for oppstarten av disse informasjonssentrene for arbeidsinnvandrere er at vi opplever at mange som kommer til Norge syns det er vanskelig å orientere seg om hvilke etater og institusjoner man skal oppsøke, og i hvilken rekkefølge disse skal oppsøkes. På infosenteret i Bergen vil det derfor gis informasjon og veiledning om en rekke forhold knyttet til norsk arbeidsmarked og arbeidsliv, boligsituasjonen i Norge, og andre temaer som er relevante for tilreisende arbeidssøkende. På senteret ønsker vi dessuten å formidle informasjon om arbeidsinnvandrernes reelle muligheter til å skaffe seg arbeid i Norge og å realitetsorientere disse om det norske arbeidsmarkedet. Slik vil det offentlige i mindre grad belastes med unødvendige henvendelser samtidig som at tilreisende ikke kaster bort unødig tid og penger.

2018-02-05T14:49:23+00:00 5th juli, 2013|

About the Author: