– Innsatsen mot sult og feilernæring må økes

//– Innsatsen mot sult og feilernæring må økes

Et av to barn får for lite mat. Dette påvirker barns fysiske og kognitive helse i de viktige første leverårene, ifølge den femte utgaven av Den globale ernæringsrapporten (The Global Nutrition Report), som blir offentliggjort i dag.

Foto: Isabel Corthier/Caritas Internationalis

– Vår fysiske og kognitive helse er avhengig av at vi får tilstrekkelig ernæring i første leveår. Det er ikke akseptabelt at barn sulter! Nå må verden øke innsatsen mot sult- og feilernæring, sier Marit Sørheim, leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge.

The Global Nutrition Report er verdens mest omfattende rapport om ernæring. Den gir en oppdatert oversikt over ernæringssituasjonen globalt og løsninger for å redusere under- og feilernæring.

Under- og feilernæring er fremdeles den største helsetrusselen i verden og koster samfunnet enorme summer hvert eneste år. Underernæring er årsak til rundt 45 prosent av dødsfall blant barn under fem. Og til tross for stadig bedre statistikk, økende kunnskap og uttalt politisk vilje til å gjøre noe med dette problemet, er fremgangen på ernæringsområdet for langsom.

Småbarn spiser ikke nok

Ifølge rapporten, har færre enn ett av fem barn (16%) i alderen 6 – 23 måneder et minimalt akseptabelt kosthold, mens bare halvparten (51%) av barna i samme aldersgruppe spiser det anbefalte antallet måltider per dag.

– Det er helt sjokkerende og unødvendig at kun ett av to barn spiser anbefalt antall måltider. Vi er spesielt bekymret for hva rapporten viser om utviklingen på det afrikanske kontinentet, sier Marit Sørheim.

Flere veksthemmede i Afrika

Utryddelse av sult er hovedprioriteringen for Caritas Norge sitt internasjonale engasjement. Stunting, eller veksthemming, av barn under fem år er på vei ned på verdensbasis, men antall veksthemmede barn i Afrika er økende. Prosentandelen av barn i Afrika som er veksthemmet har sunket fra 38.3 prosent til 30.3 prosent fra 2000 til i dag, men på grunn av befolkningsveksten er det totale antallet barn som er rammet høyere i dag enn tidligere.

– Dette er en utvikling vi må stanse så fort som mulig dersom Afrika skal få til en bærekraftig utvikling, sier Sørheim.

Mer innsats i kriseområder

Caritas mener rapporten også viser behovet for å styrke innsatsen for matsikkerhet og ernæring i kriseområder. Dette bør gjøres ved å styrke sammenhengen mellom langsiktig utviklingsbistand og nødhjelp. Krisene i verden er i stadig større grad langvarigeog vanskeliggjør kampen mot under- og feilernæring. I kriser som følge av konflikt, sårbarhet, vold og klimaendringer er det akutt behov for å behandle og forebygge konsekvensene av feilernæring.

– I lys av rapporten er det svært positivt at den norske regjeringen har varslet en opptrapping av innsatsen for matsikkerhet og ernæring over bistandsbudsjettet. Vi ser blant annet frem til å se innholdet i det varslede nye ernæringsprogrammet, sier Sørheim.

Les hele rapporten her

2018-11-29T15:35:28+00:00 29th november, 2018|

About the Author: