Bli Integreringsgiver

/Bli Integreringsgiver
Bli Integreringsgiver 2022-05-31T20:03:10+00:00

Med ditt bidrag kan Caritas gi mange innvandrere og flyktninger et litt bedre møte med Norge enn de ellers ville ha fått. Gjennom språkopplæring, aktiviteter i asylmottak og hjelp med blant annet søknadsskriving bidrar vi til å gi asylsøkere og innvandrere et godt møte med det norske samfunn.

Ved å fylle ut skjemaet til ventre bidrar du blant annet til følgende:

  • Ressurssentre i flere byer. Vårt ressurssenter i Oslo mottar og besvarer omtrent 15.000 henvendelser om alt fra arbeidstillatelser til NAV-prosesser.
  • Språkkurs som gjør innvandrere bedre i stand til å klare seg i norske jobber.
  • Aktiviteter for barn og unge på asylmottak som gjør en grå hverdag litt lysere.
  • Arbeidslivsfaddere, som kobler de som er på innsiden av arbeidslivet med de som står på utsiden og vil inn.