Opprop for beskyttelse av flyktninger og migranter

//Opprop for beskyttelse av flyktninger og migranter

Caritas og Jesuit Refugee Service (JRS) mener det er behov for en konkret endring i FN-systemet som forplikter medlemslandene til å bistå og beskytte verdens flyktninger og migranter.

Foto : Caritas Internationalis/ Jan Daniels

Foto : Caritas Internationalis/ Jan Daniels

65 millioner mennesker er i dag drevet på flukt. 21 millioner av disse har status som flyktninger, tre millioner er asylsøkere og 40 millioner internt fordrevne, det vil si at de er på flukt i eget land.

I dag åpnet det første FN-toppmøte om flyktninger og migranter på agendaen. Dette er en mulighet for regjeringer fra ulike land til å bli enige om et felles mål for hvordan det er mulig å hjelpe flyktninger og migranter internasjonalt. I denne anledningen, har Caritas og JRS publisert en felles pressemelding for å oppfordre medlemslandene til å møte flyktninger og migranter med solidaritet.

– Første prioritet må gis til de som flykter fra kriser, særlig kvinner og barn og første steg i den retningen er at myndigheter i alle land respekterer menneskerettighetene og flyktningers internasjonale rettigheter i møte med flyktningenes behov.  Utfordringen for verdenssamfunnet er å finne og gå sammen om en langsiktig løsning, men denne utfordringen er også en unik mulighet til å utvikle en mer effektiv og samkjørt internasjonal respons på globale kriser, skriver de to organisasjonene, blant annet.

For mer informasjon, les denne pressemeldingen på engelsk fra Caritas Internationalis  og JRS. 

Erklæringen som vil bli vedtatt på møtet, møter allerede kritikk. Les mer i Bistandsaktuelt

2018-02-05T14:48:40+00:00 19th september, 2016|

About the Author: