Ja til mer matsikkerhet

//Ja til mer matsikkerhet

Regjeringens satsing på matvaresikkerhet fremover er en gledelig nyhet for Caritas Norge.

– Når verdenssamfunnet de neste ukene igjen skal møtes i Rio, – 20 år etter, seiler matsikkerhet opp som et av de viktigste temaene, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Brekk holdt et innlegg om global matsikkerhet og Norges rolle under en konferanse om matsikkerhet og bærekraftig utvikling 12.06. Seminaret var knyttet opp mot toppmøtet i Rio den 20.–22. juni.

Utviklingsminister Heikki Holmås var også til stede og fortalte om Norges fire prioriteringer på toppmøtet. 1) Grønn strøm til alle, 2) Matvaresikkerhet, 3) synliggjøring av naturkapitalens verdier, og 4) virkemidler for en grønnere økonomi. Holmås la spesielt vekt på matvaresikkerhet for de fattigste.

– Når flere spiser kjøtt og fisk går prisene på korn opp, noe som rammer de fattigste og mest sårbare i et samfunn, sa han.

– Det er viktig å støtte den afrikanske småbonden i tiden fremover, fortsatte Holmås og fremhevet viktigheten av å la bonden eie jorda han/hun dyrker. Videre la han vekt på kvinnens viktige rolle i jordbruket.
Holmås understreket viktigheten av rettferdig fordeling og vil ha dette som fokus under toppmøtet i Rio.

For Caritas Norge er hovedfokus å gjøre fattige bedre rustet til å ta ansvar for egen utvikling. Ettersom en stor prosentandel av befolkningen i de fleste av landene der vi jobber lever av tradisjonelt jordbruk, er matsikkerhet et viktig tema.

I DR Kongo lever 60 % av befolkningen av tradisjonelt jordbruk. Caritas Norge har nylig startet opp et prosjekt med mål om å bedre sosioøkonomiske kår blant småbønder på landsbygda i DR Kongo, der kvinnens rolle blir spesielt vektlagt.

Vi er derfor svært fornøyd med regjeringens nye satsing på matsikkerhet.

2018-02-05T14:49:33+00:00 15th juni, 2012|

About the Author: