Jobber døgnet rundt for å få nødhjelpen fram

//Jobber døgnet rundt for å få nødhjelpen fram

Nødhjelpsarbeidet på Filippinene har vist seg å være svært vanskelig, men takket være innsatsen til tusenvis av nødhjelpsarbeidere og frivillige begynner hjelpen nå å komme fram til de verst rammede områdene.

Pakking av mat i Manila 2Livreddende tiltak er førsteprioritet
For de som er rammet av tyfonen er førsteprioritet å få tilgang til rent vann, mat og et midlertidig sted å bo. Å bidra med dette har derfor høyeste prioritet i nødhjelpsarbeidet Caritas gjennomfører i samarbeid med Catholic Relief Service (CRS), Filippinske myndigheter og andre organisasjoner. Til tross for at CRS allerede hadde bestilt nødhjelpsartikler i forkant av katastrofen tar det tid å få dette ut til de hardest rammede områdene. De første nødhjelpsforsendelsene har imidlertid begynt å nå fram de siste dagene.

Enorm frivillig innsats
I Manila, som ikke ble hardt rammet av tyfonen, arbeider Caritas’ frivillige nå døgnet rundt for å gjøre mat, vann og andre nødhjelpsartikler klart til transport. 250 frivillige jobber på skift for å gjøre dette tilgjengelig og få sendt det ut så fort som mulig. Onsdag 13. november vil de første 2,000 familiepakkene med mat sendes til Leyte. Disse vil dekke behovene for 2,000 familier på 5 i tre dager. De neste ukene vil det sendes 20,000 slike pakker fra Caritas Manilas kontorer.

Støtt nødhjelpsarbeidet på Filippinene
Du kan hjelpe tyfonofrene på Filippinene! Støtt vårt nødhjelpsarbeid ved å gi et bidrag online, ved å sende SMS med kodeord CARITAS til 2090 (kr 100,-), eller ved å gi et bidrag til konto 8200.01.93433. Merk innbetalingen med ”Tyfon Filippinene”.

Andre nyhetssaker om Tyfonen på Filippinene:
Hjelper mitt bidrag?
Nødhjelpen er på vei
Støtt nødhjelpsarbeidet på Filippinene

2018-02-05T14:49:18+00:00 13th november, 2013|

About the Author: