Jordskjelvet i Japan – slik bidro Caritas

//Jordskjelvet i Japan – slik bidro Caritas

Foto: Caritas Japan

Caritas Internationalis har laget en rapport om Caritas Japans bidrag under jordskjelvet i Japan i 2011. Caritas Norge bidro med 70.000 kroner. 15 846  personer er bekreftet omkommet, mens flere tusen er fremdeles savnet.

I perioden fra 1. oktober 2011 til 30. april 2012 bidro Caritas Japan med en rekke nødhjelpstiltak. Her er noen utvalgte eksempler:

  • Ulike typer varmeapparater ble gitt til om lag 15.000 husholdninger i Miyagi, Iwate og Fukushima.
  • Støtte til gjenoppbygging og erstatning av ødelagt materiell på 16 skoler med totalt 4538 studenter.
  • 2646 frivillige i syv lokale caritasorganisasjoner tilbød ulike former for støtte til 13 417 mottakere gjennom å drive midlertidige boliger, samfunnssentre, kafeer osv.

I tillegg samarbeidet Caritas Japan med mange andre frivillige organisasjoner om grasrotprosjekter, støttet ulike typer inntektsgivende arbeid og renoverte viktige bygninger.

På vegne av Caritas Japen ønsker vi å takke for alle bidrag! 

Kontakt Caritas Norge dersom du ønsker å se rapporten.

2018-02-05T14:49:32+00:00 9th august, 2012|

About the Author: