Julehilsen fra Caritas

//Julehilsen fra Caritas

Kjære Caritas-venn!

Vi nærmer oss julehøytiden og årsskiftet. 2018 har vært et svært innholdsrikt år for Caritas Norge. Takket være trofaste støttespillere, får vi hjulpet stadig flere mennesker i sårbare situasjoner, både her hjemme og ute i verden. Ved våre ressurssentre i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim, har vi bistått tusener av flyktninger og arbeidsinnvandrere i å komme seg ut i arbeid med anstendige arbeidsvilkår. Innsatsen som Caritas gjør for å inkludere mennesker som er nye i Norge blir lagt merke til, både nasjonalt og lokalt. Av besøkende får vi daglige bekreftelser på at hjelpen vi gir blir satt pris på.

Mange nøyer seg ikke med et tusen takk idet går ut døra, men kommer tilbake til oss senere for å jobbe som frivillige. Det er nettopp dette perspektivet som gjør tilbudet ved Caritas Ressurssenter så unikt. Flertallet av ressurssenterets frivillige har selv møtt det norske samfunnet som innvandrere og gir av sin tid for  å hjelpe andre i samme situasjon. Innsatsen ble tidligere i år belønnet med plass i finalen til Frivillighetsprisen. Vi er utrolig stolte av hver eneste en av våre rundt 250 Caritas-frivillige.

Gjennom vårt internasjonale arbeid har vi sikret retten til mat for hundretusener av barn og voksne. Å utrydde sult er Caritas Norges hovedmål i vårt bistandsarbeid. Før sommeren inngikk Caritas en ny rammeavtale med Norad om bistandsprosjekter. Avtalen er på 142 800 000 kroner over en fireårsperiode. Pengene skal brukes på matsikkerhetsprosjekter i landene Niger, Mali, DR Kongo, Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka. Innsatsen trengs i alle høyeste grad. 821 millioner mennesker i verden sulter og flesteparten av disse er selv matprodusenter. Hvis vi skal få gjort noe med dette, må produksjonen økes og tilpasses klimaendringene og småprodusenter må få bedre tilgang til markeder.

Derfor er vi svært glade for at vårt talsmannsarbeid, gjennom media, seminarer og innspill til politikere, både på egen hånd og i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner har gitt resultater. Landbruk er nå inkludert blant regjeringens utviklingspolitiske prioriteringer. I tillegg har regjeringspartiene, sammen med KrF, valgt å øke bevilgningene til matsikkerhet.

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

Vårt humanitære arbeid er utvidet til nye land. I desember inngikk vi en avtale med Utenriksdepartementet om nødhjelpsarbeid i Venezuela. Over tre millioner mennesker har ifølge FN flyktet fra det kriserammede landet på grunn av mangel på mat, medisiner og basisvarer. Høyt utdannede og ungdommer flykter først. Tilbake sitter de mest sårbare, barn og eldre mennesker. Underernæring de første leveårene kan få store konsekvenser for resten av livet, derfor vil vi særlig prioritere  Venezuelas yngste.

I vårt matsikkerhetsarbeid er kvinneperspektivet viktig. Kvinnelige matprodusenter har ikke samme tilgang på såkorn, dyrkbart land og markeder som menn. Ifølge FAO, kan lik tilgang til produktive ressurser og like muligheter for kvinner og menn øke verdens avlinger med opptil 30 prosent. Årets adventsaksjon, i regi av Norges Unge Katolikker, handler om nettopp dette: Å stoppe diskrimineringen av jenter i Uganda og i DR Kongo.

Pengene som NUK samler inn gjennom Adventsaksjonen vil gi unge jenter og kvinner lese- og skriveopplæring, tilgang til lån og kreditt, og opplæring i inntektsbringende aktiviteter. Slik vil jentene også bidra til å utvikle lokalsamfunnene sine, på lik linje med gutter og menn. Det er helt avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling. Jeg vil takke alle som bidrar til årets Adventsaksjon. Dere gjør en kjempeinnsats for en bedre og mer likestilt verden – for alle!

Vi i Caritas ønsker dere en fredfull julefeiring og et godt nytt år.

Vennlig hilsen fra Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

 

 

 

 

 

2018-12-20T12:35:30+00:00 20th desember, 2018|

About the Author: