Kampen om fred i Colombia kjempes også i Norge

//Kampen om fred i Colombia kjempes også i Norge

Caritas Norge fikk nylig i oppdrag å koordinere Sannhetskommisjonen i Colombia sitt arbeid blant colombianske krigsofre i Norge. Sannhetskommisjon ble opprettet for å avdekke krigens redsler, finne de ansvarlige, og gi ofrene oppreisning. Fra ofrenes perspektiv skal historien om Colombias konflikt skrives slik at den aldri igjen vil gjentas.

 

Illustrasjonsbilde: Caritas Norge

Av Knut Andreas O. Lid, fungerende kommunikasjonsjef i Caritas Norge.

Fredsavtalen mellom FARC-EP geriljaen og colombianske myndigheter som ble undertegnet for tre år siden brakte en slutt på en av verdens lengstlevende konflikter. Hundretusener hadde blitt drept, millioner lemlestet, og over ti prosent av befolkningen hadde blitt drevet fra sine hjem.

Norske diplomater spilte en nøkkelrolle i fredsforhandlingene og fredsavtalen er hyllet som en av de mest omfattende og omfavnende i historien. Ofrene for konflikten kom i sentrum av forhandlingene og ofrenes rettigheter og livsvilkår står sentralt i implementeringen av avtalen.

Unikt prosjekt

Sannhetskommisjonen i Colombia er unik. For første gang i historien vil den også ha mandat til å jobbe med ofre internasjonalt – ofre for krigen som ble tvunget på flukt, barn av ofre som ble tvunget på flukt, personer som forlot landet på grunn av krigens konsekvenser, og barn som ble adoptert bort på grunn av krigen.

Caritas Norge fikk nylig oppdraget av Sannhetskommisjonen om å koordinere deres arbeid i Norge. Etter lang dialog med Kommisjonens delegat for ofre i utlandet – Carlos Beristain – og med god bistand fra NOREF (Senter for internasjonal konfliktløsning,) har Caritas begynt å kartlegge hvor mange ofre som i dag bor i Norge. Av de totalt 8 000 colombianere som i dag er registret bosatt i Norge viser foreløpige tall at minst 400 er ofre for konflikten. Arbeidet støttes av Utenriksdepartementet. Du kan se mer i filmen under:

 

Oppreisning for ofrene

Ofrenes egne fortellinger gjør det mulig å endelig kunne forstå hvorfor konflikten i Colombia har pågått over et halvt århundre. Bare gjennom å anerkjenne ofrene og deres fortellinger, kan vi gi dem en oppreisning og verdigheten de fortjener.

Sannhetskommisjonen har gitt Caritas i oppdrag i å intervjue femti av ofrene i Norge. De kan være ofre for geriljaen, paramilitære, narkotikakarteller og andre kriminelle grupper eller ofre for overgrep fra politi og militære. Vi ønsker et mangfold av fortellinger, slik at vi best kan belyse historien. Kommisjonen er også veldig interessert i å høre fra dem som er vitner til brudd på menneskerettigheter knyttet til den væpnede konflikten

I tillegg vil Caritas organisere sosiale aktiviteter for colombiansk diaspora i Norge som del av dette oppdraget. Aktivitetene vil hjelpe og støtte ofre og deres familier med å leve verdige og fullgode liv her i nord. Den norske støtten til Sannhetskommisjonen vil også sørge for nødvendig oppfølging av dem som ønsker å bli intervjuet, slik at det det skal oppleves som givende og trygt å bidra med sine historier, samt at man blir ivaretatt i den grad man har behov for det, evt. med profesjonell psykososial støtte.

Vi trenger hjelp til å hjelpe, og oppfordrer alle med en tilknytting til Colombia og med et ønske om å bidra til freden i Colombia til å melde sin interesse via  følgende epost-adresse: comision@caritas.no  eller telefonnummer +47 97623970.

2019-12-19T13:42:59+00:00 5th desember, 2019|

About the Author: