Kan beistene fra Amazonas redde regnskogen?

//Kan beistene fra Amazonas redde regnskogen?

Regnskogen i Amazonas er i krise. Dette gjelder særlig i Colombia, der avskogingen har økt dramatisk de siste årene. Et område som tilsvarer 45 fotballbaner avskoges hver time, fordi freden, ironisk nok, gjør det lettere å drive ulovlig skogdrift i nye områder. Men løsningen kan komme fra uventet hold. Noen av Amazonas-elvens største og mest glupske fisk kan være med på å løse problemet med avskoging, og Norge kan spille en viktig rolle.

Av programsjef Knut Andreas Lid og rådgiver Vanessa Colorado

To ungdommer viser frem fisker som lever i Amazonas-elven, en Cachama og en Pirarucu. Oppdrett av lokale arter kan gi bønder i  blant annet Colombia en alternativ levevei, mener Caritas. Foto: Caritas Colombia

Pirarucu er det lokale navnet på elvens konge. Fisken kan vokse 12 kilo i året, er tilnærmet benfri, og kan bli både tre meter lang og 250 kilo tung. Det andre rovdyret i elva heter Cachama. Det tilhører piraja-familien og kan bli 35 kilo. Disse to artene bidrar til et håp om et nytt industrieventyr. Colombia har nemlig enorme ferskvannsressurser og har allerede en oppdrettsindustri som eksporterer til det amerikanske og europeiske markedet. Oppdrettsnæringen i dag domineres av tilapia og ørret, begge arter som kom til Colombia på 1940-tallet.

Med norsk støtte åpner det seg nå muligheter for at ungdom, studenter, forskere og oppdrettere kan ta det neste skrittet, ved å utvide markedet for lokale arter. Disse har langt høyere salgsverdi, og er bedre egnet for oppdrett i store deler av landet. Colombia har naturressursene til å etablere en oppdrettsnæring i Amazonas. Med et initiativ som inkluderer forskning, oppdrettsbransjen og sivilt samfunn ønsker vi å videreutvikle oppdrettsbransjen med lokale arter. Dette vil gi tusenvis av bønder som i dag overlever ved å hugge ned skogen for å produsere rødt kjøtt en alternativ levevei.

Fisk for utvikling-prosjektet i Colombia gjennomføres i Caquetá. De siste femti årene har denne regionen vært sentrum for borgerkrigen som har herjet landet. I dag er Caquetá stedet der fredsavtalens framtid må sikres. Regionen er hjemmet til mindre enn en halv million mennesker som har lidd under krigens redsler. I dag jobber de for en bedre framtid for seg selv og kommende generasjoner. Som et krigslaboratorium har regionen vært forsømt av myndighetene og investeringer i infrastruktur, helse og utdanning har vært begrensede. Konsekvensen har vært at befolkningen har tydd til alle muligheter for å overleve. Samtidig førte demobiliseringen av geriljaen, FARC, til et maktvakuum som nå fylles av ulike væpnede grupper som utnytter områdets rike naturressurser og statens manglende tilstedeværelse. Dette gjør Caquetá til frontlinjen i kampen mot narkotika og ulovlig hogst av regnskog.

Det tok tid før norsk fiskeoppdrett ble en plussvirksomhet, men ringvirkningene for lokal sysselsetting og inntekt har vært uvurderlige. Å skape en alternativ, bærekraftig økonomi for Amazonas er avgjørende for å redde restene av regnskogen. FFU bidrar til dette.

Innlegget  ble først publisert i Bistandsaktuelt 

 

2019-08-23T15:43:22+00:00 23rd august, 2019|

About the Author: