Kan forvente flere naturkatastrofer

/, Sult/Kan forvente flere naturkatastrofer

Den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene er mer omfattende, raskere og intense enn man tidligere har sett.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver, kommunikasjon 

En kvinnelig elev og en mannlig lærer fra Caritas står bøyd over spirer i en åker i ved en landbruksskole i flyktningleiren Bidi Bidi i Uganda. Foto

Klimatilpasset: Caritas gir småskalabønder opplæring i klimatilpasset landbruk, som her i flyktningleiren Bidi Bidi i Uganda. (Foto: Caritas Internationalis.)

Klimaendringer i form av ekstremvær, tørke og flom påvirker alle deler av verden, men de fattigste rammes hardest. Millioner av småbrukere lever på klimaendringenes frontlinje, og opplever hvert år at avlingene deres blir ødelagte på grunn av lengre tørke eller for mye regn.

– Når det ekstreme blir normalen kan vi vente flere naturskatstrofer og humanitære kriser. Matsikkerheten vil bli svekket og flere vil sulte, slik vi nå ser som følge av koronapandemien, sier Knut A. Lid, programsjef i Caritas Norge.

Afrika hardt rammet

Utfordringene ses tydelig i store deler av Afrika sør for Sahara. Sahel-regionen, det tørre savannebeltet rundt Sahara-ørkenen, er i tillegg til konflikt også rammet hardt av klimaendringene. Store deler av befolkningen i Mali, Niger og Nigeria livnærer seg av landbruk, og konsekvensene er store når avlingene uteblir på grunn av stadig lengre perioder med tørke.

Mulig å forebygge

– Koblingen mellom klimaendringer, konflikt og sult i humanitære kriser har blitt tydeligere de siste årene. Med tiltak, tilpasning og finansiering er det mulig å forebygge større og vedvarende kriser i fremtiden, og at mange legger ut på den farefulle ferden mot et bedre liv i Europa, sier Lid og legger til at Niger ofte brukes som transitt og at mange omkommer på reisen gjennom Sahara-ørkenen.

Klimatilpasset jordbruk

For å bidra til bedre liv for mennesker i utsatte land, gir Caritas opplæring og støtte i klimatilpasset jordbruk for småbønder. Vi styrker også tilgang til informasjon om værforhold og hjelper dem med å bekjempe skadedyr som ødelegger matproduksjonen. Gresshopper og larver spiser raskt opp avlinger og er et økende problem som følge av klimaendringer. Vi promoterer biologisk mangfold og treplanting for å bedre jordsmonnet, og et mer intakt økosystem som er helt sentralt for næringsrik matproduksjon.

Hovedfunn i rapporten

  • Det er et faktum at menneskelig påvirkning har ført til oppvarming i atmosfæren, havet og på land.
  • Omfanget og hastigheten av endringene er ulikt noe annet vi har sett på hundrevis, i noen tilfeller tusenvis, av år.
  • I 2019 var konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren den høyeste på minst 2 millioner år.
  • Jorda er nå i snitt om lag 1,1° C varmere enn førindustriell tid (forrige hovedrapport sa 0.85° C).
  • Global oppvarming vil bikke 1,5° C og 2,0° C i løpet av dette århundret med mindre verden raskt gjennomfører kraftige utslippskutt.
  • Koblingen mellom ekstremvær og klimaendringer er tydeligere enn noen gang.
  • Mange av endringene vi har sett, som issmelting, havnivåstigning og økning av ekstremvær, vil være irreversible de neste århundrene.
  • Det er fortsatt mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming.

Les mer om rapporten her: FNs klimapanel: Alvorlige klimaendringer er i full gang (Miljødirektoratet)

2021-08-11T12:55:07+00:00 11th august, 2021|

About the Author: