– Kirken en viktig aktør i kampen mot moderne slaveri

/, DRKongo, Katolsk, Martha Skretteberg/– Kirken en viktig aktør i kampen mot moderne slaveri

– I kjølvannet av Korona-pandemien risikerer vi at enda flere barn og unge utsettes for grov utnyttelse i Øst-Kongos gruver, sier Generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge. På FNs internasjonale dag for avskaffelse av slaveri, 2. desember, oppfordrer hun til opptrappet, felles innsats mot moderne slaveri.

Av Heidi Solheim Nordbeck, seniorrådgiver.

Med utdanning og kunnskaper om menneskerettigheter hjelper Caritas Norge ungdom ut av moderne slaveri i gruvene i Øst-Kongo. Programmet er støttet av midler samlet inn av norske skoleungdommer via Operasjon Dagsverk. Foto: Caritas Congo

Mer enn 40 millioner mennesker i verden i dag er offer for moderne slaveri, ifølge FNs arbeidsorganisasjon ILO. 40 000 barn jobber i Kongos gruver ifølge UNICEF med utvinning av etterspurte mineraler til mobiltelefoner, elektriske bilbatterier og andre forbruksvarer. Hovedbeltet av gull går gjennom Sør-Kivu i Øst i Den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo), hvor også andre dyrebare mineraler som koltan utvinnes. Det er rapportert utbredt moderne slaveri i gruvene, som de verste former for barnearbeid og seksuelt misbruk. Mange får fysiske og psykiske skader, og ulykker inntreffer ofte.

– COVID-19-pandemien og nedstengingen i DR Kongo har hatt dramatiske sosio-økonomiske effekter på den mest sårbare befolkningen og skapt mer matvare-usikkerhet. Det øker risikoen for at flere havner i ulike former utnyttelse. Derfor er det svært viktig å trappe opp støtten for å hindre at flere havner i moderne slaveri, forteller Skretteberg.

Generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge mener at den katolske kirken med sitt lokale nettverk og sin sterke stilling i DR Kongo er viktig for å skape tverrsektoriell dialog i kampen mot moderne slaveri. Foto: Caritas Norge

Caritas Norge jobber med å bekjempe moderne slaveri i Mwenga (Sør-Kivu) og Wamba, (Haut-Uele) i samarbeid med Caritas Kongo og lokale bispedømmer. Der får flere tusen ungdommer tilbud om utdanning på barne- og ungdomsskolen eller yrkesopplæring innen utgangen av 2023. Unge og deres foreldre lærer også om menneskerettigheter og tilbys sparegrupper og psykososial støtte. Støtten er samlet inn av norsk ungdom gjennom Operasjon Dagsverk i 2019. Caritas Norges generalsekretær har besøkt gruvene i Øst-Kongo og ble sjokkert over forholdene og dypt preget av historiene til barna hun møtte der om overgrep og brudd på fundamentale menneskerettigheter.

– I tillegg til å hjelpe sårbare ungdommer, arbeider vi aktivt opp mot myndighetene og de som driver gruvene. Innsatsen fra sivilsamfunnet er viktig og Caritas og den katolske kirken kan spille en avgjørende rolle i å etablere dialog i lys av kirkens sterke stilling i lokalsamfunnene, fortsetter Skretteberg.

2021 er FNs år for å bekjempe barnearbeid. DR Kongo har ratifisert internasjonale konvensjoner mot barnearbeid og menneskehandel, samt en rekke nasjonale lover og strategier for å bekjempe de verste former for barnearbeid. Men det rapporteres om manglende arbeidskontroller i gruvene og offisielle tall på ofre.

– Vi må fortsette å hjelpe ofrene og deres familier, mens dialogen med ansvarlige myndigheter og næringsliv må trappes opp for å standardisere gruvedriften og få bukt med de strukturelle problemene – nasjonalt, regionalt og internasjonalt, understreker Skretteberg.

Sårbare barn og ungdommer er svært utsatt for moderne slaveri i Øst-Kongos gruver. Foto: Caritas Congo.

Hun berømmer Norges sterke engasjement i kampen mot moderne slaveri, både via bistandsprogram og medlemskap i 8.7-alliansen. Det er en verdensomspennende allianse mellom 22 land og en rekke partnere for å akselerere kampen mot barnearbeid og moderne slaveri i tråd med Bærekraftsmål 8.7. Skretteberg oppfordrer norske myndigheter til også å få Kongo med på laget. For problemene i gruvene forgrener seg helt opp til forbrukere i nord. I Norge er utnyttelse i arbeidslivet også et problem, særlig blant innvandrere, som Caritas Norge engasjerer seg i via egne initiativer og som medlem i Koalisjonen for Anstendig Næringsliv og Etisk Handel Norge.

– Det må stilles krav til at private aktører i inn- og utland innfører kontroller i alle ledd av verdikjeden for å hindre brudd på menneskerettigheter. Åpenhetsloven i Norge er en god start, avslutter Skretteberg.

 

—- Relevante fakta —-

Moderne Slaveri 

 • Ifølge FNs menneskerettighetserklæring er «Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt» [1].
 • «Moderne slaveri» er en ikke-juridiske samlebetegnelse for ulike former for grov utnyttelse og kontroll av mennesker, som tvangsarbeid, menneskehandel, de verste former for barnearbeid og tvangs-ekteskap.
 • Moderne slaveri må utryddes hvis verden skal kunne nå FNs bærekraftsmål 8.7.
 • Den norske regjeringen har et eget bistandsprogram mot moderne slaveri.
 • Et forslag om en menneskerettighetslov for næringslivet er på høring i Norge, fremmet av Etikkinformasjonsutvalget.
 • Relevante nettverk i Norge (som Caritas Norge er medlem av):
  • KAN: Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv
  • Etisk Handel Norge
 • Alliance 8.7 er en global allianse mellom 22 land og en rekke partnere for å akselerere kampen mot barnearbeid og moderne slaveri i tråd med Bærekraftsmål 8.7.

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN KONGO (DR KONGO)

 • Er Afrikas nest største land med rundt 84 millioner innbyggere
 • 46,2 prosent av befolkningen er under 15 år
 • Er rikt på naturressurser og dyrebare mineraler, som gull, coltan, kobbolt m.m.
 • Har utbredt fattigdom og korrupsjon
 • Kun 80% starter barneskolen, mens 43% går videre til ungdomsskole
 • Har vært plaget av krig og humanitære kriser de siste 30 år
 • Nesten 60 % av befolkningen lever av uformell sektor, som er sterkt rammet nedstengingen i.f.m. COVID-19-pandemien. Sårbare grupper får ingen sosialhjelp, og situasjonen er i ferd med å utvikle seg til en matkrise
 • 4 av 10 kongolesere er rammet av matvare-usikkerhet. 15,6 millioner lider av en sultkrise. 3.4 millioner barn er underernært (ifølge Verdens Matvareprogram, oktober 2020)
 • Caritas Norge (CN) har vært til stede i DR Kongo siden 2000.
 • I partnerskap med Caritas Kongo og et stort nettverk av lokale bispedømmer arbeider Caritas Norge med programmer innen langsiktig matsikkerhets- og ernæring, COVID-19-tiltak og utdanning.
2020-12-02T11:56:45+00:00