Kjære støttespillere,

//Kjære støttespillere,

I år blir det en annerledes julehøytid for mange av oss. Adventstiden bruker vi gjerne til å forberede oss på julens festligheter, vi retter blikket mot det gode som skal skje. Noen ser frem til å reise til gamle hjemtrakter, andre åpner sine hjem for venner og familier.

Av Martha R. Skrettberg, generalsekretær

Julekort med ulike motiver fra vårt hjelpearbeid.

Julekort: Med dette julekortet, med ulike motiver fra vårt hjelpearbeid, ønsker Caritas alle våre givere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. (Foto: Caritas Internationalis))

Men det er ikke alle som ser frem til julen. Ødelagte familierelasjoner kan være krevende for noen, andre kan erfare en økt grad av ensomhet og isolasjon. I år er det dessverre slik at mange også er ekstra usikre på hva fremtiden vil bringe.

Vanskelige tider

Økte priser på varer og tjenester, høyere boliglånsrente og økende leiepriser gjør hverdagen mer krevende for mange her hjemme. I Caritas erfarer vi at det er stadig flere som sliter med å få endene til å møtes. Da kan det være vanskelig å glede seg til jul.

Jul på flukt

Krigen i Ukraina har lagt utallige liv i ruiner. Om lag åtte millioner ukrainere har siden februar i år måttet forlate sitt hjemland. I tillegg er det over seks millioner som lever på flukt i eget land. De må feire jul på et fremmed sted. De har reist fra alt de eier, men vanskeligst vil nok savnet etter kjente og kjære være. Mange, særlig mødre og barn, feirer i år en jul uten sine fedre, ektefeller eller barn. Da kan det virke umulig å glede seg til jul.

Økende sult 

Vi ser også at antall som sulter i verden øker kraftig. Verden står nå overfor en matkrise uten sidestykke. Klimaendringer og krig, i tillegg til økonomiske skjevfordeling og økte matpriser, er de viktigste årsakene til at over 828 millioner mennesker ikke har tilgang til nok mat. De siste tre årene har antall mennesker som lever i en prekær sultsituasjon økt med over 250 prosent. Rundt 50 millioner står i nå i umiddelbar fare for å dø av sult.

Gled en fremmed

Det kan være vanskelig for oss alle å finne glede i julen når vi ser hvordan urettferdighet og ondskap på brutalt vis preger verden, vårt felles hjem. Til tross for det, håper jeg at hver og en av oss skal kunne finne glede, og feire også denne julen så godt vi kan. Ikke for å glemme de vanskeligheter vi står ovenfor, men fordi vi er overbevist om at nestekjærlighet, glede og vennskap er viktig næring for at fred og rettferdighet skal kunne spire. Bruk derfor julen til å pleie nye og gamle vennskap og kanskje det også er rom for å glede en fremmed.

Velsignet jul

2022-12-21T14:13:55+00:00