Kjemper for barns rett til skolegang

//Kjemper for barns rett til skolegang

Caritas støtter fem undervisningssentre i Ho Chi Minh-byen. Her fra Huong Tam – Binh Tan. Foto: Caritas Norge.

Vietnam ligger godt an til å nå Tusenårsmålet for utdanning, men det er fremdeles marginaliserte grupper som ikke får ta del i denne utviklingen. Barn av migranter og barn med funksjonshemninger er svært sårbare og faller utenfor det offentlige utdanningssystemet.

– Sivilsamfunnet i Vietnam opererer i en utfordrende kontekst. Prosjekter som oppleves som politisk sensitive av myndighetene kan risikere å bli stoppet, og organisasjoner som gjennomfører dem kan bli tvunget til å legge ned, forteller Aron Halfen. Han er programkoordinator for Asia i Caritas Norge og var nylig på prosjektbesøk i Vietnam.

Utfordringene gjør at Caritas Vietnams hovedaktiviteter i Ho Chi Minh-byen er ren tjenestelevering, slik som å tilby utdanning til barn av migranter. Målet er at Caritas Vietnam i fremtiden kan være med å bidra til endringer i samfunnet.

Fra begynnelsen av 1960-tallet var Caritas etablert i landet. Men etter vietnam-krigen fra 1976 ble det lagt ned forbud mot sivilsamfunnsorganisasjoner som Caritas. I 2008 fikk Caritas operere på Vietnamesisk jord igjen.

Foto: Caritas Norge.

– Vi er nå svært takknemlige og motiverte for å kunne ha aktiviteter, etter å ha vært nedlagt i 32 år, sier Fader Vincent, Generalsekretær i Caritas Vietnam.

Styrker barnas muligheter

Barn av migranter og barn med funksjonshemninger er mest utsatt og er derfor en prioritet i Caritas’ landprogrammet i Vietnam.

– Vi ønsker å styrke de marginaliserte gruppenes tilgang til utdanning, og å bidra til systematiske endringer som sørger for at disse gruppene inkluderes i storsamfunnet, forklarer Halfen.

Blant unge i alderen 15 til 24 år er det kun 69 prosent som kan lese og skrive, viser tall fra Vietnamesiske myndigheter. 15 prosent av befolkningen har funksjonshemninger og av de om lag 10 000 gatebarna i Ho Chi Minh-byen, er 80 prosent barn av migranter.

– Migranter har ofte flyttet inn til byene uten tillatelse fra myndighetene og faller derfor utenfor det tradisjonelle utdanningssystemet. De har heller ikke rett til andre sosiale tjenester som tilbys av myndighetene, forklarer Halfen.

Foto: Caritas Norge.

Caritas Norge støtter fem undervisningssentre i Ho Chi Minh-byen. Disse sentrene er drevet av Caritas Vietnam, med god hjelp fra frivillige fra lokale Caritas-grupper. Sentrene er hovedsakelig for barneskoleelever i alderen seks til 13 år. Målet er at elevene som er ferdig med barneskolen avlegger test for å finne ut om de oppnår kravene til å komme inn i den offentlige skolen. Søster Anna i Caritas Vietnam leder prosjektet med de ulike utdanningssentrene og ser resultater.

– Flertallet av barna består denne testen, og får derfor muligheten til å fortsette utdannelsen sin i den offentlige skolen, forklarer hun.

Myndighetene må ta ansvar

Caritas Vietnam dekker et stort behov for grupper som ikke får hjelp av myndighetene.

For en mer langsiktig og bærekraftig utvikling er det viktig at det også jobbes opp mot myndighetene for å endre holdninger og lovverk til å i større grad inkludere marginaliserte grupper.

– I dette arbeidet jobber vi sammen med Caritas Sveits og Center for Special Education i Hanoi for å utarbeide en veiledning for tidlig identifisering, intervensjon og inkluderende utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne. Caritas Sveits har mulighet til å jobbe mer politisk enn Caritas Vietnam, forteller Aron Halfen.

Det er viktig for Caritas Norge å ikke etablere parallelle strukturer.

– Dette er også fordi vi mener at utdanning er et ansvar som ligger hos myndighetene. Målet med prosjektet i Ho Chi Minh-byen er at de barna som kan, og har mulighet til det skal innføres i det offentlige skolesystemet, presiserer Halfen.

Dette er også årsaken til at Caritas jobber opp mot myndighetene, for å kunne endre holdninger og strukturer. Vi ønsker å bidra til lover som sikrer disse barna retten til utdanning og inkludering i storsamfunnet.

– Målet er ikke å bygge skoler som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, men å få myndighetene til å innse at det er deres ansvar, avslutter Halfen.

Les mer om Caritas arbeid i Vietnam her.

Støtt vårt arbeid i Vietnam

Vil du støtte vårt arbeid i Vietnam? Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433, merk innbetalingen «Vietnam».

 

2018-02-05T14:49:05+00:00 24th februar, 2015|

About the Author: