Klimatilpasset landbruk gir mer mat

//Klimatilpasset landbruk gir mer mat

Foto: Caritas Internationalis.

Hverdagen som enslig småbonde i Uganda er tøff og ikke spesielt inntektsbringende. Ocwi Ernesta har seks barn og er avhengig av inntekt fra jordbruket for å forsørge familien.

Av: Programkoordinator for Afrika i Caritas Norge, Aina Østreng og nasjonal koordinator i Caritas Uganda, Hellen Chanihare.

Ocwi Ernesta Roselyn. Foto: Caritas Uganda.

– Når det er dårlige avlinger har vi ikke har nok mat til å lage flere måltider i løpet av én dag, forteller Ocwi.

Ocwi er enke og bor i landsbyen Gamba i Nebbi bispedømme. Området har de siste årene opplevd sterk befolkningsvekst, noe som påvirker tilgjengeligheten av dyrkbar jord. Flere mennesker fører til at mer av jorda og skogen må brukes til matproduksjon, og dersom dette ikke gjøres på riktig måte kan det være svært skadelig for klima. Avskoging er en av de største truslene til global oppvarming i store deler av Afrika.

Større utbytte av jorda

Ocwi og mange andre i lokalsamfunnet pleide å drive brakkjordbruk, som innebærer å flytte seg fra et stykke land til et annet og la land som har blitt brukt stå urørt i minst tre sesonger. Dette er en ineffektiv og ikke spesielt klimavennlig metode å drive landbruk på.

I 2011 ble Ocwi med i et Caritas-prosjekt der hun lærte å bruke klimavennlige teknikker, som blant annet å dekke til jorden for å beskytte den mot uttørking og for å hindre spredning av ugress.

– Jeg lærte å lage husdyrgjødsel for å øke fruktbarheten til jorda der jeg dyrker bønner og jordnøtter, og i kassavaåkeren bruker jeg jorddekking, sier hun.

Resultatet er at Ocwi siden 2011 har klart å dyrke mer mat samtidig som hun har behov for mindre jordareal.

Ocwis historie viser hvordan man kan få økt matproduksjon og samtidig forbedre jordas organiske kvalitet ved å bruke billige og tilgjengelige ressurser som blant annet husdyrgjødsel.

 

Fakta om klimatilpasning i jordbruk

Jorda vår er ekstremt viktig for å kunne takle klimaendringene. Jord, hav og sol tar i dag opp 2/3 av alle utslipp. Ved høyere temperaturer blir jorda i mindre stand til å ta til seg karbondioksid. Den er heller ikke rustet til å ta imot økte vannmengder, som man allerede ser en rekke steder i form av flom og økt nedbør. Jorda har i tillegg til å produsere mat, viktige miljøfunksjoner som å lagre vann, regulere karbon og å sikre biologisk mangfold.

For å kunne takle klimaendringene er vi avhengig av å øke jordkvaliteten. Det vil si at vi må tilføre mer organisk materiale til jorda. Dette kan gjøres på flere måter, som i tilfellet hvor småbonden Ocwi Ernesta bruker husdyrgjødsel for å gjøre jorda mer fruktbar.

Landbruket i området sør for Sahara i Afrika er særlig utsatt og vil bli hardt rammet av global oppvarming. Det er også her det bor flest fattige som oftest har dårligere forutsetninger for å tilpasse seg en ny og varmere hverdag. Gjennom sine prosjekter i Afrika, har Caritas fått god erfaring med bruk av organisk gjødsel i kombinasjon med bevaringsjordbruk.

Les mer om Caritas arbeid med miljø, klima og matsikkerhet her.

 

 

2018-02-05T14:49:04+00:00