Kom med råd i ekspertgruppe

/, Migrasjon og integrering, Norge/Kom med råd i ekspertgruppe

– Det er svært positivt at ekspertgruppen samlet foreslo styrking av norskkunnskaper hos innvandrerbefolkningen, inkludert arbeidsinnvandrere. Dette er en gruppe som i dag ikke har rett på norskundervisning, og som har stort behov for et bedre tilbud, sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Av Kristin Velure Strøm, seniorrådgiver migrasjon og integrering 

Foreslår tiltak: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg var med i ekspertgruppen som nylig overleverte rapport til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som besøkte Ressurssenteret i 2020. (Foto: Caritas Norge)

Hun deltok i ekspertgruppen som har sett nærmere på situasjonen til innvandrerbefolkningen under koronapandemien, og nylig overleverte sine anbefalinger til Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Ekspertgruppen ble nedsatt av Kunnskaps- og integreringsdepartementet i slutten av mai, og ledet av Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi). Mandatet gikk ut på å vurdere årsaker til overrepresentasjon av smitte og innleggelser blant innvandrerbefolkningen, evaluere igangsatte informasjonstiltak og foreslå nye tiltak både knyttet til vaksinedekning, kommunikasjon og integreringsutfordringer.

Foreslår 23 tiltak

I rapporten som ble overlevert statsråden foreslår ekspertgruppen 23 tiltak og tre langsiktige anbefalinger. Ett av dem handler om digitaliseringsløft blant innvandrere.

– Under pandemien har vi erfart at mange av de vi møter ikke har kunnet realisere grunnleggende rettigheter, som rett til dagpenger. Dette fordi de mangler norskkunnskaper og digitale ferdigheter, til for eksempel å logge seg på NAV sine systemer. Digitale ferdigheter er viktig for å kunne få tilgang til informasjon og tjenester i dag, forklarer Skretteberg.

Sammensatte årsaker

Rapporten peker også på at det er svært sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper er overrepresentert blant smittede og innlagte. Både sosioøkonomiske forhold, bostedskommune, reising, og kommunikasjonsforsinkelser i arbeidet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene spiller en rolle.

– Vi må også huske på at pandemien ikke er over. Nå har vi heldigvis svært lave smittetall og stadig flere vaksineres, men det er fremdeles viktig å opprettholde smittevernhensyn. Hos Caritas fortsetter vi kommunikasjonsarbeidet ut mot ulike innvandrergrupper, sier Skretteberg.

Rapporten i sin helhet kan leses her.

2021-07-02T14:00:57+00:00 2nd juli, 2021|

About the Author: