Konferanse i Warzawa

//Konferanse i Warzawa

Caritas Norges generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg deltok nylig på konferansen Care and Migration, arrangert av Caritas Europa i Warszawa. Migrasjon vil være et fokusområde for Caritas Europa i perioden 2012–2013. Blant temaene som ble diskutert på konferansen var samarbeid mellom Caritas-organisasjoner i utvandrings- og innvandringsland, innvandrere som omsorgsarbeidere, samt tilgjengelige omsorgstjenester for innvandrere. Det ble understreket at innvandring må sees på som en mulighet og en ressurs. De fleste innvandrere bidrar aktivt i det landet de kommer til, både økonomisk og på andre arenaer. Det er derfor et paradoks at innvandring av noen blir betraktet som en trussel.

Samtidig kan utvandring føre til tap av ressurser i landene det utvandres fra. Etterlatte, særlig barn og eldre, står igjen uten omsorgspersoner. Dette kan føre til en ond sirkel der unge vokser opp uten skolegang, noe som igjen fører til ytterligere mangel på ressurser, økt fattigdom og økt utvandring.

Den økonomiske krisen har ført til kutt i midler til velferds- og solidaritetssystemer, så vel som i bistands- og utviklingsmidler. Slik støtte blir altså neglisjert i en periode hvor den trengs mest. Dette får konsekvenser for innvandrere som er en sårbar gruppe i samfunnet med færre rettigheter enn andre borgere. Kutt i midler til bistands- og utviklingsarbeid kan dessuten føre til økt fattigdom og ytterligere migrasjon.

Caritas Europa ser det som viktig å skape et samfunn som inkluderer alle. I en verden med økt migrasjon blir det viktig å styrke innvandreres rettigheter og å forebygge utnytting av denne gruppen.

2018-02-05T14:49:33+00:00 15th juni, 2012|

About the Author: