Kontakt Caritas Norge

/Kontakt Caritas Norge
Kontakt Caritas Norge 2022-05-05T11:10:05+00:00

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmannsgate)
Postadresse: Caritas Norge, postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo

Telefon:  (+ 47) 23 33 43 60
E-post: caritas@caritas.no
Kontonummer: 8200.01.93433
Organisasjonsnummer:  971 436 514

Caritas Ressurssenter for innvandrere / Caritas Resource centre for immigrants
Telefon: (+ 47) 23 33 43 61
E-post: info@caritas.no

Hjelpelinje for ukrainere i Norge
Telefon: 31 40 23 00

Norskkurs / Norwegian language courses
Telefon: (+47) 23 33 43 60 / + 47 404 28 454
E-post: norsk@caritas.no

Giverhenvendelser:

Telefon: + 47 23 33 43 60
E-post: giver@caritas.no

Pressehenvendelser:

Anette Skomsøy
Seniorrådgiver, kommunikasjon
Tel: + 47 485 03 536
anette.skomsoy@caritas.no

 


Caritas Arendal
Telefon: + 47 37 00 22 01
E-post: arendal@katolsk.no

Caritas Bergen
Telefon: + 47 466 77 775
E-post: infosenter@caritasbergen.no

Caritas Drammen
Telefon: + 47 958 37 597
E-post: cardrammen@gmail.com

Caritas Stavanger
Telefon:  + 47 459 19 714
E-post: stavanger@caritas.no

Caritas Trondheim
Telefon: + 47 917 96 237
E-post: info@caritastrondheim.no

Caritas Tromsø
Telefon: +47 93004634
E-post: leder@caritastromso.no

Her finner du en oversikt over alle Caritas Norges ansatte.