Kontakt Caritas Norge

/Kontakt Caritas Norge
Kontakt Caritas Norge 2019-11-16T13:11:00+00:00

Hender

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmannsgate)
Postadresse: Caritas Norge, postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 23 33 43 60
E-post: caritas@caritas.no
Kontonummer: 8200.01.93433
Organisasjonsnummer:  971 436 514

Caritas Ressurssenter for innvandrere/Caritas Resource centre for immigrants:

Telefon: 23 33 43 61
E-post: info@caritas.no

Pressehenvendelser:

Alexander Golding
Telefon: 920 92 038,
E-post: alexander.golding@caritas.no

Her finner du en oversikt over alle Caritas Norges ansatte.