Kontakt Caritas Norge

/Kontakt Caritas Norge
Kontakt Caritas Norge 2020-07-02T13:12:53+00:00

Hender

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmannsgate)
Postadresse: Caritas Norge, postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 23 33 43 60
E-post: caritas@caritas.no
Kontonummer: 8200.01.93433
Organisasjonsnummer:  971 436 514

Caritas Ressurssenter for innvandrere / Caritas Resource centre for immigrants
Telefon: 23 33 43 61
E-post: info@caritas.no

Norskkurs / Norwegian language courses
Telefon: 23 33 43 60 / 404 28 454
E-post: norsk@caritas.no

Caritas juridisk team / Caritas legal team
Sommervakt – telefonveiledning / Mandag – torsdag – kl. 12.00 -15.00
Telefon: 408 00 320
E-post: jurist@caritas.no

Pressehenvendelser:
Jakob Retvedt Bakkerud
Telefon: 916 07 478
E-post: jakob.bakkerud@caritas.no

Her finner du en oversikt over alle Caritas Norges ansatte.