Kontakt Caritas Norge

/Kontakt Caritas Norge
Kontakt Caritas Norge 2021-07-05T13:24:20+00:00

Hender

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmannsgate)
Postadresse: Caritas Norge, postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo

Telefon: 23 33 43 60
E-post: caritas@caritas.no
Kontonummer: 8200.01.93433
Organisasjonsnummer:  971 436 514

Caritas Ressurssenter for innvandrere / Caritas Resource centre for immigrants
Telefon: 23 33 43 61
E-post: info@caritas.no

Norskkurs / Norwegian language courses
Telefon: 23 33 43 60 / 404 28 454
E-post: norsk@caritas.no

Pressehenvendelser:

Birgit Vartdal
Seniorrådgiver, kommunikasjon
Tel: 918 57 946
E-post: birgit.vartdal@caritas.no

 


Caritas Arendal: 

Telefon: 37 00 22 01

Mail: arendal@katolsk.no

Caritas Bergen: 

Telefon: 939 92 226

Mail: infosenter@caritasbergen.no

Caritas Drammen:

Telefon: 958 37 597

Mail: cardrammen@gmail.com

Caritas Stavanger: 

Telefon: 51 51 70 20 / 459 19 714

Mail: stavanger@caritas.no

Caritas Trondheim: 

Telefon: 917 96 237

Mail: info@caritastrondheim.no

Caritas Tromsø:

mail: leder@caritastromso.no

 

Her finner du en oversikt over alle Caritas Norges ansatte.