Koronaviruset og landene der vi arbeider

/, Uncategorized/Koronaviruset og landene der vi arbeider

Koronaviruset rammer oss alle. I landene der vi arbeider er befolkningen spesielt sårbar og vårt arbeid er desto viktigere i en tid som denne. Her gir vi en oppsummering av status for Caritas´ arbeid. 

Koronakrisen gjør arbeidshverdagen mer krevende både i Norge og i landene vi arbeider. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde fremdriften i prosjektene – kampen mot sult, fattigdom og urettferdighet kan ikke settes på vent. Samtidig bidrar vi til håndtering av krisen, både i Norge og resten av verden.  

I Norge har hele staben, med unntak av en noen fra ledernivået, arbeidet hjemmefra siden 12. mars. Noen i staben har vært i karantene etter reiseaktivitet i forkant av koronautbruddet, men heldigvis har ingen blitt syke.  

Vi opprettholder tett kontakt med våre samarbeidspartnere i alle land og koordinerer med Caritas Internationalis, norske myndigheter, og norske frivillige organisasjoner for sammen å håndtere krisen. 

Våre partnere legger nå om sine aktiviteter for å respondere på krisen og tilpasse pågående prosjekter slik at aktivitetene utføres i tråd med gjeldende regler for smittevern. 

Colombia 

77,113 koronatilfeller, 2,491 døde. 

Presidenten erklærte unntakstilstand den 17. mars, og stengte samtidig landets grenser. Fysisk undervisning er innstilt, og myndighetene har iverksatt flere sosiale tiltak som matkurver og hjem-helsetjenester. Alle over 70 er satt i karantene.  

Caritas Colombia har innført flere sanitære tiltak, og alle som kan jobber hjemmefra. Alle prosjektbesøk er innstilt og alle møter er gjort digitale eller kansellert.  

Konsekvensene blir kontinuerlig evaluert, men prosjektene kommer til å bli forsinket. Samtidig utforsker Caritas mulighetene for å gjøre tiltak for å bidra i kampen mot korona, blant annet vurderes tiltak for matsikkerheten og vann og hygiene. Lokale bispedømmer og prosjektteam har tatt skritt for å identifisere de mest sårbare av målgruppene våre og levere mat, hygiene-kitt, kontant, juridisk og psykologisk hjelp, beskyttelsesutstyr osv. Matsikkerhet og økning i kjønnsbasert vold er en bekymring. Caritas skal bruke nødtfondet for å beskytte sosiale ledere og deres familier utsatt for vold eller trusler. 

Cuba 

2,319 koronatilfeller, 85 døde 

Cuba fikk det første Korona-tilfellet relativt sent og stengte da grensene og kontrollerte alle Cubanere som kom tilbake med fly fra utlandet. Risikogrupper ble bedt om å holde seg hjemme og befolkningen praktisere sosial distansering. Helsevesenet ble mobilisert og nærmere 30 000 leger og legestudenter gikk fra husstand til husstand for å kontrollere hver familie. Cuba har også sendt leger til Italia og andre utsatte land for å bistå i den globale dugnaden.  

Caritas Cuba har stengt sine kontorer og de ansette jobber hjemmefra etter beste evne. Dette er krevende i et land for få har tilgang til internett. Caritas Cuba driver en rekke helseprogrammer og kan bistå myndighetene med å ta vare på spesielt utsatte grupper. De har hatt mulighet til å fortsette med programmene rettet mot eldre enslige som trenger både mat og annen støtte, men tilgang til mat og andre basisvarer blir mer krevende etter som krisen fortsetter. 

DR Kongo  

6,213 koronatilfeller, 142 døde. 

Myndighetene har innstilt alle flyvninger fra koronarammede land. Presidenten har erklært at offentlige sammenkomster er forbudt de neste fire ukene. Alle utdanningsinstitusjoner er stengt.  

Caritas Kongo arbeider i hovedsak digitalt, kun kritisk stab møter på kontoret, maks fem om gangen.  

Prosjektene fortsetter, men i de rurale områdene går de saktere enn til vanlig. Det er i varierende grad krevende å drive prosjektoppfølging, og gruppe-aktiviteter er innstilt.  

Filippinene 

33,069 koronatilfeller, 1,212 døde 

Da Korona-viruset begynte å spre seg i mars innførte presidenten portforbud på Luzon, som omfattet hovedstaden Manila og omtrent halve befolkingen. Det ble også innført regionale portforbud på Mindanao og andre steder. Dette er svært krevende for de mange dagarbeiderne og etter protester har myndighetene kommet med noen ordninger for de mest utsatte gruppene. Presidenten har truet med å bruke militæret og unntakstilstand om ikke folk retter seg etter påbudene.  

Caritas Filippinene (NASSA) måtte stenge ned det meste av sin aktivitet, men gjorde en rask omstilling for å hjelpe sårbare grupper. De opprettet Caritas Kindness Stations hvor ekstra sårbare grupper kunne komme å få mat og hvile i trygge soner med god smittevernberedskap. Med dette tiltaket vil de nå ut til mer enn 22 500 sårbare familier rundt omkring Manila. Den katolske kirken på Filippinene har spilt en viktig rolle med å få ut informasjon om smittevern og hjelpe sårbare grupper. 

Fredsprogrammene på Filippinene som Caritas Norge støtter blir enda viktigere fremover da korona-krisen kan forsterke mange av de underliggende konfliktlinjene. Våre lokale partnere regner med å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter fra midten av mai. 

Mali 

2,005 koronatilfeller, 112 døde.  

Flygninger fra rammede land er innstilt. Skoler stengt og arrangementer og samlinger forbudt.  

Caritas Mali har begrenset staben på kontoret til det minimale, noen av de regionale kontorene er stengt, men ikke i de regionene der Caritas Norge har prosjekter. Kun kritisk personell møter på kontoret og strenge sanitære tiltak er innført.  

Det er forventet at det vil bli utsettelser i prosjektene som en konsekvens av korona.  

Niger  

1,051 koronatilfeller og 67 døde. 

Grensene er stengte, og alle offentlige arrangementer er avlyst. Portforbud er innført i tidsrommet 19.00 – 06.00, inntil videre.  

De daglige aktivitetene opprettholdes, men oppstart av nye aktiviteter forventes å måtte utsettes.  

Vårt humanitære prosjekt er i oppstartfasen, vi tilrettelegger i henhold til nasjonale lovgivning og nødvendige smittevernstiltak, for å sikre at hverken ansatte, deltakere i programmene våre eller lokalsamfunn utsettes for smitte. Forberedelse går som planlagt, samtidig som vi ser på grep som kan gjøre lokalt for å sikre god gjennomføringmuligens med noe utsatt oppstart av aktiviteter og endringer i tidsperspektivet for hvilke aktiviteter som gjennomføres når. 

Endringene i valutakursene gjør arbeidet krevende, da den norske kronen er rekordsvak.  

Nigeria 

22,020 koronatilfeller og 542 døde.  

Grensene er stengt, internasjonale flyvninger forbudt og skoler er stengte. Det er regionale variasjoner i tiltakene og noen regioner har iverksatt total lockdown og/eller andre har innført forsamlingsforbud.  

Ansatte i Caritas arbeider hjemmefra og alle prosjektbesøk er avlysteVårt humanitære prosjekt er i oppstartfasen, vi tilrettelegger i henhold til nasjonale lovgivning og nødvendige smittevernstiltak, for å sikre at hverken ansatte, deltakere i programmene våre eller lokalsamfunn utsettes for smitte. Forberedelse går som planlagt, samtidig som vi ser på grep som kan gjøre lokalt for å sikre god gjennomføring, muligens med noe utsatt oppstart av aktiviteter og endringer i tidsperspektivet for hvilke aktiviteter som gjennomføres når. 

Endringene i valutakursene gjør arbeidet krevende, da den norske kronen er rekordsvak.  

Sri Lanka  

2,007 koronatilfeller, 11 døde.  

Det har blitt innført portforbud over hele landet. Presidenten har iverksatt et krisefond for å håndtere krisen, tatt et initiativ for 1 million kjøkkenhager for å styrke matsikkerheten, og myndighetene har satt faste priser på mat og noen basisvarer for å hindre prisøkning.   

Caritas Sri Lanka stengte sine kontorer 16. mars etter myndighetenes retningslinjer. Personalet er oppfordret til å jobbe hjemmefra, i den grad det er mulig. Alt arbeid som ikke kan gjøres hjemmefra er innstilt, med unntak av matutdeling til sårbare grupper hvor dette kan gjøres med god smittevernberedskap.  

Caritas Sri Lanka har etablert en nasjonal komite for å koordinere korona-responsen. Gjennom sitt nettverk når de ut med viktig informasjon om smittevern til sårbare grupper. Nødhjelp som rettes mot familier som er utsatt for tørke og flom vil nå også bli rettet mot de som er ekstra sårbare som følge av Korona-tiltakene. Matsikkerhetsprogrammet vil bli tilpasset til den nye situasjonen og styrkes med modellgårder hvor småbøndene kan få opplæring.  

Sør-Sudan 

1,942 koronatilfeller og 36 døde, antakelig store mørketall.  

Alle statlige ansatte er satt i en 14-dagers karantene. Alle utdanningsinstitusjoner er stengt i en måned. Alle arrangementer er utsatt. Det er kun tillatt med salg av nødvendige varer. Portforbud fra 20:00 til 06:00.  

Ansatte i Caritas arbeider hjemmefra og alle prosjektbesøk er avlyst. Oppstarten av vårt humanitære prosjekt er i oppstartfasen, vi tilrettelegger i henhold til nasjonale lovgivning og nødvendige smittevernstiltak, for å sikre at hverken ansatte, deltakere i programmene våre eller lokalsamfunn utsettes for smitte. Forberedelse går som planlagt, samtidig som vi ser på grep som kan gjøre lokalt for å sikre god gjennomføring, muligens med noe utsatt oppstart av aktiviteter og endringer i tidsperspektivet for hvilke aktiviteter som gjennomføres når. 

Endringene i valutakursene gjør arbeidet krevende, da den norske kronen er rekordsvak.  

Uganda 

805 koronatilfeller, ingen bekreftet døde 

Alle skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt. Alle flyvninger inn til Uganda er innstilt. Alle sosiale, politiske, religiøse og kulturelle samlinger er forbudt. Alle grenser er stengt. Befolkningen er oppfordret til å holde seg hjemme og til å unngå offentlig transport.  

Caritas Uganda har innstilt planlagte aktiviteter der store grupper skulle samles. Det er innført hygiene-tiltak og opplæring av staben. Informasjons- og opplysningsarbeid vil bli gjennomført gjennom katolske radiostasjoner med nasjonal rekkevidde. Store deler av staben arbeider hjemmefra, og de i felt bruker verneutstyr.  

Svekket kronekurs kombinert med økte priser på nødvendige varer gjør det krevende å gjennomføre prosjektene.   

Venezuela 

4,366 koronatilfeller og 38 døde. Vi frykter at det er store mørketall på antall smittede i Venezuela 

Internasjonale flyvninger er innstilt, skoler er stengt, befolkningen er oppfordret til å holde seg hjemme og det er liten aktivitet på gatene. Myndighetene har forespurt IMF om lån tilsvarende 5 milliarder dollar i humanitære midler.  

Venezuela er dessverre et av de landene som er dårligst forberedt, og minst i stand til å håndtere en slik krise. Enn så lenge har det vært lite aktivitet i gatene, men med en befolkning som der mange arbeider i den uformelle sektoren og overlever fra dag til dag, og må mange likevel bevege seg ut for å kunne brødfø familien. Helsesektoren evner ikke å levere de nødvendige tjenestene til befolkningen, dette kan også være en årsak til de lave smittetallene, da folk rett og slett ikke blir testet og registrertDet rapporteres om et stort antall grensekryssinger fra nabolandene, inn til Venezuela, av venezuelanere, som i utgangspunktet hadde forlatt landetKoronaviruset kommer på toppen av en vedvarende humanitær krise – konsekvensene kan derfor bli katastrofale.  

Caritas Venezuela har innstilt all internasjonal reiseaktivitet, møter og konferanser. Det er gjort omfattende smittebegrensende tiltak for staben og samarbeidspartnere. Caritas fortsetter likevel sitt arbeid gjennom sitt nasjonale nettverk, helsestasjoner og kirken. Mat, ernæring, helse, vann og sanitær er viktig fokus i dette arbeidet. Oppstarten av vårt humanitære prosjekt er i oppstartfasen, vi tilrettelegger i henhold til nasjonale lovgivning og nødvendige smittevernstiltak, for å sikre at hverken ansatte, deltakere i programmene våre eller lokalsamfunn utsettes for smitte. Forberedelse går som planlagt, samtidig som vi ser på grep som kan gjøre lokalt for å sikre god gjennomføring, muligens med noe utsatt oppstart av aktiviteter og endringer i tidsperspektivet for hvilke aktiviteter som gjennomføres når. 

Zambia  

1,497 koronatilfeller, 18 døde

Det foretas helsesjekk ved alle grensepasseringer og to til fjorten dagers karantene blir innført ved symptomer. All unødvendig reise skal unngås. Alle utdanningsinstitusjoner er stengt. Religiøse ledere og andre ledere har blitt pålagt å tilrettelegge for håndvask og å begrense forsamlingsaktiviteter.  

Caritas Zambia har brukt sosiale medier aktivt for å skape bevissthet og å nå ut med informasjon til befolkningen. Smittevernstiltak er innført på kontoret og i møte med andre.  

Aktivitetene fortsetter som normalt, men dette kan endre raskt. Aktiviteter som samler større grupper blir utsatt eller omorganisert.  

 

*PS: Statistikk og informasjon endrer seg fra time til time, oppdateringer vil skje med jevne mellomrom, så for helt oppdatert statistikk, bør en gå til andre kilder. Sist oppdatert 25.06.

** Bildet er tatt av Francis Ojok, Caritas Uganda, og er av en forsendelse med såpe.

2020-06-25T14:55:19+00:00 22nd april, 2020|

About the Author: