Krever strengere klimalov

//Krever strengere klimalov

Caritas krever sammen med 22 andre organisasjoner endringer i regjeringens forslag til klimalov.  

organisasjoner_for_klimalov

 

– Norge har bygd opp et av verdens største fond basert på inntekter fra eksport av olje og har derfor både et stort ansvar og evne til å bidra med midler til klimatilpasning og utslippskutt. Vi må som et av verdens rikeste land gjennomføre tiltak både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det viktig med en strengere klimalov. Det sier programkoordinator Aron Halfen i Caritas Norge.

Dette er kravene:

Rett før påske sendte regjeringen en lovproposisjon om klimalov til Stortinget. En klimalov skal sette den norske klimapolitikken i system og sørge for at vi jobber målrettet for en omstilling til lavutslippssamfunnet.   Stortinget skal i løpet av våren behandle og vedta klimaloven.  Selv om regjeringens forslag til klimalov inneholder flere gode elementer, så  har den også sentrale mangler, som tydelige mål for utslippsreduksjon, mener blant andre Caritas.

De 23 organisasjonene kommer i et brev til Stortingets energi og miljøkomité med tre konkrete krav. Hvis klimaloven skal bli et verktøy for en ambisiøs klimapolitikk, må stortingspolitikerne innfri disse kravene, mener organisasjonene.

 • Utslippsmålet i 2050 skal gjelde for utslipp på norsk territorium for å sikre at Norge omstilles
  til et lavutslippssamfunn i 2050, slik formålet med loven er.
 •  I loven står det at klimamålene skal oppdateres hvert femte år. Stortinget må definere et tak
  på hvor store utslipp Norge kan ha i hver femårsperiode, slik at utslippene faktisk går ned i
  tråd med målet om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.
 •  Regjeringen må hvert år legge frem for Stortinget utslippsbaner for alle sektorer, og en
  oversikt over hvilke tiltak som vil realisere de nødvendige klimakuttene i hver sektor.

Disse organisasjonene står bak kravene:

Akademikerne, Bellona, Caritas, Changemaker, El og IT Forbundet, Fagforbundet, ForUM for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Kirkens Nødhjelp, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk klimastiftelse, Sabima, Spire, Tekna, Unio, WWF Verdens naturfond, YS og Zero.

 

2018-02-05T14:48:33+00:00