Kunnskaps- og integreringsministeren på besøk

/, Migrasjon og integrering, Norge/Kunnskaps- og integreringsministeren på besøk

Mandag 29.06 var kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby, på besøk hos Caritas Norge for å bli bedre kjent med informasjonsarbeidet til Caritas i forbindelse med korona.

Kunnskaps- og integreringsministeren blir orientert om Caritas sine erfaringer de siste månedene

– Støtten vi ga i starten av koronatiden kan ses på som en tillitserklæring til de organisasjonene som mottok støtte. Vi måtte bruke organisasjoner som kunne respondere raskt og effektivt, fortale Melby om informasjonsmidlene som ble utdelt i mars.

Statsråden fikk en kort orientering om hvordan Caritas har opplevd den siste tiden, Caritas sine erfaringer, og hvilke utfordringer Caritas ser fremover. Hun ble informert om alt fra arbeidssituasjonen og hjelp, til juridiske utfordringer og språkundervisning.

– De aller fleste vi nå er i kontakt er godt oppdaterte om smittevernråd. Samtidig har vi ved våre ressurssentre sett en klar vekst i juridiske henvendelser der de fleste sakene er arbeidsrettslige, og dreier seg om oppsigelser, lønns- og feriekrav, ofte i forbindelse med at arbeidsgiver melder konkurs. Samtidig har henvendelser knyttet til Nav sitt tjenesteområde også økt betydelig, fortalte Per Wenneberg, leder for innenlandsavdelingen.

Guri Melby i samtale med veiledere og bruker ved Caritas Ressurssenter

Videre fikk statsråden en omvisning i Caritas Ressurssenter, og hun tok seg god tid til å prate med Caritas sine frivillige veiledere.

– Våre frivillige som står på i førstelinjen ved ressurssentrene er i all hovedsak selv innvandrere og bistår med sin språk- og kulturkompetanse for at folk over hele landet får den hjelpen de trenger i møte med norsk samfunns- og arbeidsliv, understreket Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Avslutningsvis gjennomførte statsråden en spørsmålsrunde med flerspråklig lokalradio og minoritetsmedier som var tilstede. Disse; InterFM, Radio Latin-Amerika, og NorSomNews, er for øvrig også samarbeidspartnere med Caritas.

–Det er ikke staten alene som skal stå for integrering i det norske samfunnet. Integrering må skje gjennom et samarbeid mellom stat, sivilsamfunn og privat næringsliv, understreket Melby da hun pratet om integreringsarbeid fremover.

Martha Skretteberg i samtale med minoritetsmediene

Kunnskaps- og integreringsministeren og Martha Skretteberg tar i mot spørsmål fra pressen

2020-06-29T15:04:55+00:00 29th juni, 2020|

About the Author: