Kvinners rettigheter på dagsorden

//Kvinners rettigheter på dagsorden

Denne uken deltar Caritas Norges generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i New York på FNs 59. internasjonale Kvinnekommisjon.

Møte mellom Statssekretær Hans Brattskar, Generalsekretær i World Union of Catholic Women’s Organization, Maria Lia Zervino, og Marisa Zuccolillo, medlem i Argentinas delegasjon, fra kriminaltribunal i La Plata og Martha Rubiano Skretteberg, Generalsekretær Caritas Norge i går.

De 9000 politikerne og aktivistene skal vurdere hvor langt man har kommer innen likestillingsarbeidet, 20 år etter at Beijing-deklarasjonen ble signert av 189 land. Den slo fast at kvinners rettigheter er menneskerettigheter og at likestilling mellom kvinner og menn er avgjørende for fred og utvikling. Handlingsplanen har siden fungert som et omfattende og ambisiøst rammeverk for global likestillingspolitikk.

Caritas Norge deltar i den offisielle delegasjonen som representerer Norge under kommisjonen.

Men til tross for mange fremskritt er det fortsatt en lang vei å gå for kvinners rettigheter, spesielt i utviklingsland. Den norske delegasjonen i New York består av et bredt spekter organisasjoner som jobber med kvinne- og likestillings-tema i Norge og resten av verden, og ledes av Barne -og likestillingsminister Solveig Horne og Statssekretær Hans Brattskar.

I New York sørget Caritas Norge for at statssekretæren fikk møte verdens største katolske kvinneorganisasjon for å diskutere perspektiver innen viktige temaer som utdanning, matsikkerhet og satsing på kvinnelige småskala-bønder. Ettersom at kvinner rammes hardere av klimaendringer og humanitære kriser enn menn er dette avgjørende områder.

– Vi oppfordrer også regjeringen til å støtte grasrotorganisasjoner for kvinner som kjenner lokal kontekst og behov, og ikke bare store internasjonale organisasjoner, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Under møtet ble det også satt fokus på migrasjon, ettersom det påvirker kvinner og menn over hele verden, fra et voldsherjet Mellom-Amerika til et Nord-Irak i krig.

– Det er avgjørende å støtte folk der de er, helst før de flykter, sier Skretteberg.

Statssekretær Brattskar uttrykte at han er fornøyd med pavens tilnærming til fattigdom og fokus på menneskelig verdighet.

 

2018-02-05T14:49:05+00:00 11th mars, 2015|

About the Author: