Langfredagens budskap: «Aldri glem, aldri forlat»

//Langfredagens budskap: «Aldri glem, aldri forlat»

I dag lider over 800 millioner mennesker av matmangel og 50 millioner mennesker er på flukt. La oss aldri forlate dem, aldri glemme dem.

Foto: Caritas Internationalis.

Langfredagens budskap viser oss at Gud ikke er fremmed for verdens lidelse og ondskap. Ved sin korsfestelse og død tok Kristus selv del i verdens lidelse og ble selv et offer for urettferdighet, grådighet, hat og maktmisbruk. Så overveldende ble lidelsen at Jesus selv brøt ut i et smertens rop; «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Erfaringen av kjærlighetens fravær kan ikke erfares på noe annet vis en at Gud, som selv er kjærlighet og kjærlighetens kilde, har forlatt en.

Lidelseshistorien er langt på vei en historie om menneskehetens mørkeste sider. Judas beriker seg selv ved å forråde Kristus, Yppersteprestene søker å sikre sin makt ved å kvitte seg med en frittalende utfordrer, og den Romerske øvrigheten aksepterer og gir sitt samtykke til den urettferdighet som finner sted for å unngå unødvendig urolighet. Deres posisjon skulle ikke settes på spill. Det er en historie om svik, grådighet og likegyldighet.

Kjærlighet er også en del av langfredagens budskap. Det er historien om personen som ofret sitt liv for at andre skulle få leve. Det er historien om det vakre og gode som finner plass midt i grusomhet og lidelse.

Foto: Caritas Internationalis.

Mye av den lidelse vi erfarer i verden i dag er et resultat av den samme grådigheten, det samme svik og den samme likegyldighet som førte Kristus til Korset.

De som har alt de trenger, enten de bor i fattige eller rike land, svikter de fattige når de stadig øker sin rikdom på bekostning av de som har minst.

Grupper og enkeltpersoner skyr ingen midler når de i grådighet tilraner seg makt. I dag kan vi blant annet tenke på ofrene for IS i Syria og Irak eller de som føres på flukt av Boko Haram i Nigeria.

Og man må nok dessverre innrømme at likegyldigheten presser på når vi i vår makelighet ikke reiser oss mot urettferdighet, krever endring og er villig til å betale den pris det måtte koste.

I dag er det allikevel mange eksempler på at det gode skinner frem i mørket. Utallige mennesker arbeider for å gi trygghet, mat og husly til flyktninger i Irak og Syria. I DR Kongo, Zambia og Uganda forbedres jordbruksteknikker og metter stadig flere og i El Salvador, Honduras og Colombia blir barn og unge gitt et alternativ til et liv i kriminalitet.

Dette er mulig fordi mange er villig til å vise godhet i en verden som ofte er preget av lidelse.

Caritas vil sammen med alle våre støttespillere i Norge og internasjonale fortsette å arbeide for at flere får et glimt av kjærlighet.

2018-02-05T14:49:04+00:00 3rd april, 2015|

About the Author: