Likestilling i landbruket øker avlingene

//Likestilling i landbruket øker avlingene

Visste du at verdens avlinger kan øke med opptil 30 prosent hvis kvinner får lik tilgang til produktive ressurser og like muligheter som menn? I dag er det verdens kvinnedag, og Caritas vil derfor slå et slag for kvinnelige bønder.

Av Aina Østreng, programkoordinator i Caritas Norge

FAO har beregnet at dersom kvinner fikk de sammen mulighetene som menn, ville mellom 100 og 150 millioner færre mennesker sulte i verden. Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

-Jeg trodde ikke det lå noen muligheter i jordbruk. Jeg trodde jordbruk var for gamle mennesker og de uten ambisjoner, men nå ser jeg at det er store muligheter for å tjene penger til livets opphold i denne sektoren.

Det sier, Ms Chanda Alic. Hun er en 30 år gammel alenemor med et barn fra Mansa bispedømme i Zambia. Hun fikk et nytt og bedre liv takket være kunnskap, tilgang på ressurser og tilgang på land.

Som en av 3 000 deltagere i Caritas Norges program for matsikkerhet og godt styresett i Zambia, fikk hun i 2013 og 2014 opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker som bevaringsjordbruk, fiskeoppdrett, diversifisering av avlinger og viktigheten av å bevare naturressursene.

Så muligheter i landbruket 

Chanda drømme rom å kjøpe en vannpumpe. Det et tungt å bære bøtter med vann. Foto: Caritas Zambia

Før livnærte Chanda seg primært av å brygge øl, noe som ga henne helseutfordringer. I tillegg var profitten minimal, og hun tjente ikke nok til verken å ha råd til skoleuniform til barnet sitt eller nok mat. Årsakene til at hun ikke ønsket å drive med landbruk var erfaringene hun så fra kvinneledete husholdninger rundt seg: det var hardt arbeid, mange hadde uforutsigbar tilgang på land, og inntjeningen var generelt dårlig. Men så under feiringen av kvinnedagen ett år, fikk hun møte kvinner med andre erfaringer, som fortalte om mulighetene som fantes i landbruket. De inspirerte henne til å satse på landbruket som leveveg.

Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til ny kunnskap, opplæring og ressurser i landbruket. FAO har beregnet at dersom kvinner fikk de sammen mulighetene som menn, ville mellom 100 og 150 millioner færre mennesker sulte i verden. Kvinner spiller en nøkkelrolle i å bedre barns ernæring. Aktiviteter bør derfor målrettes mot å bedre kvinners sosioøkonomiske stilling og tilgang til ressurser, slik at de får større beslutningsmakt i husholdet. Når kvinner får like rettigheter og tilgang til kunnskap og innsatsfaktorer som jord, teknologi, gjødsel, såfrø, kapital og markeder, gir det også stor effekt på utviklingslands økonomiske utvikling.

Lite lån ble lønnsomt

Chanda ble medlem i en låne- og sparegruppe og tok et lån på 10 kwatcha (rundt 1 USD), som hun brukte på å kjøpe grønnsakfrø. Hun fikk plantet 16 bed. Hun fikk låne litt organisk gjødsel (basert på avføring fra geiter) fra en nabo. De to første avlingene var veldig inntektsbringende og hun tjente 200 Kwatcha på kort tid. Etter råd fra Caritas, valgte hun å spare 100 kwatcha (i låne- og sparegruppen) og brukte 100 kwatcha på å kjøpe inn såfrø til å plante tomater, en skoleuniform og noen skolebøker.

– Jeg har lært av Caritas at jeg alltid skal prøve å spare noe når jeg får inntekt, forteller hun.

Nå drømmer hun om å investere i en vannpumpe, som vil lette arbeidet. Det er tungt å bære bøtter med vann.

Fra ett til tre måltider per dag

Det fins mange historier som Chandas i Caritas matsikkerhets-program i Zambia. 3000 bønder, 15 000 personer, har fått bedre inntekt og muligheten til å spise minst tre ernæringsrike måltider hver dag.  Dessuten har andelen bønder som bruker teknikker innen bevaringsjordbruk økt fra 43 prosent til 95 prosent.

Zambia er et av landene i verden med størst andel folk som sulter (om lag 35 prosent), til tross for at landet er klassifisert som et mellominntektsland. Over 60 prosent av befolkningen livnærer seg av landbruket. Caritas legger vekt på å styrke bøndenes kunnskaper om bærekraftige jordbruksteknikker, lagring og bruk av såkorn og gjødsel, diversifisering av inntekten og bedre bøndenes tilgang til markeder, slik at de får solgt varene sine til gode priser.

2018-03-08T07:37:13+00:00 8th mars, 2018|

About the Author: