Mening: Lokal matproduksjon må økes

/, Sult/Mening: Lokal matproduksjon må økes

Krigen i Ukraina skaper globale matkriser og millioner står i fare for å sulte. Ved å satse på småbønder og lokal matproduksjon kan krisene reduseres og forebygges i fremtiden.

Av Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær 

Gutt i kjøkkenhage

Kjøkkenhage: Ung gutt passer på familiens åker i Den sentralafrikanske republikk. (Foto: Jiri Pasz/Caritas)

Styrking av matsikkerhet er viktigere enn noen gang. En ny FN-rapport viser at rekordmange ikke hadde nok mat å spise i 2021, og at antallet trolig kommer til å stige ytterligere i tiden som kommer. Nesten 193 millioner mennesker i 53 land led av akutt matusikkerhet i 2021 på grunn av en trippelkombinasjon av konflikter, ekstremvær og økonomiske konsekvenser av pandemien. Krigen i Ukraina forverrer situasjonen ytterligere, og temaet ble diskutert i FNs Sikkerhetsråd 19. mai. Det ble også sett på løsninger for å snu den negative utviklingen.

Stort matsvinn

I Afrika står 33 millioner småbønder for 70 prosent av maten som produseres. Dessverre bidrar klimaendringene og dårlige lagringsforhold til at mer enn en tredjedel av maten går til spille før den rekker å bli spist. Og matsvinnet vil øke drastisk det kommende tiåret dersom vi fortsetter å produsere mat slik vi gjør i dag. Dette på et kontinent som har potensial til å produsere mat til nesten en hel verden, men som i dag importerer mat for nærmere 350 milliarder kroner hvert år. Det betyr høye kostnader, tapte inntekter, arbeidsplasser og mat til de som trenger den mest.

Klimasmart landbruk

For å redusere og forebygge matkriser trengs en massiv investering i småbønder og nye måter å produsere mat på. Nærmere bestemt klimasmart landbruk, håndtering og foredling av jordbruksprodukter, og tilgang til salgsmarkeder og værvarslingstjenester. På sikt kan lokal matproduksjon bli en næring som ikke bare sørger for matsikkerhet til produsentene, men også styrket selvforsyningsgrad i befolkningen og mindre sårbarhet overfor eksterne sjokk som klimaendringer, pandemier og krig.

Bærekraftig matsystem

Satsning på småbønder og kooperativer er, ifølge Verdensbanken, en av de mest effektive måter å utrydde fattigdom og sult på. Og rapporten CERES2030 bekrefter at det må satses stort på småbønder om vi skal nå bærekraftsmål 2 om å bekjempe sult og underernæring, og samtidig takle klimakrisen. Dokumentasjonen på at det må satses er solid. Nå må det handles. Vi har store forventninger til regjeringen som har mål om å bli en ledende aktør på matsikkerhet. I revidert nasjonalbudsjett ble potten økt med 200 millioner kroner. Dette er altfor lite og matcher ikke regjeringens ambisjon.

Hvis ikke utviklingen snus vil antall matusikre fortsette å stige i årene fremover. Innen 2050 er det forventet at befolkningen i Afrika vil øke fra én til to milliarder mennesker. For å dekke den enorme etterspørselen etter mat, må arbeidet med å få på plass et bærekraftig matsystem styrkes.

(Innlegget er også publisert i Vårt Land).

2022-06-13T15:47:16+00:00 3rd juni, 2022|

About the Author: