Louange (14) og Arsène (16) ble reddet fra de verste former for barnearbeid

/, moderne slaveri/Louange (14) og Arsène (16) ble reddet fra de verste former for barnearbeid

– Jeg ble utnyttet som en slave og fikk ikke engang betalt, forteller Louange (14) fra DR Kongo. Hun fikk bare tre års skolegang. 12. juni markeres Verdensdagen mot barnearbeid. Millioner av barn og unge er ofre for barnearbeid globalt, og koronapandemien har økt risikoen for at enda flere rammes. 

 

Av Heidi  Solheim Nordbeck, seniorrådgiver

Lounge 15, år gammel jente fra DR Kongo ved symaskinen

Verdensdagen mot barnearbeid: Louange (14) har  lært seg å sy takket være støtte fra Operasjon Dagsverk. Nå slipper hun å bli utnyttet i gruveområdene i DR Kongo. I fremtiden vil hun bli instruktør og lære andre barn å klippe og sy.

Trass i internasjonale konvensjoner og nasjonale lover som forbyr barnearbeid, var rundt 152 millioner barn og unge rammet av barnearbeid globalt i 2017, ifølge FNs arbeidsorganisasjon, ILO. Barnearbeid er særlig utbredt i Afrika, og mange av barna som arbeider er utsatt for grov utnyttelse.  

 – Jeg sluttet etter tre år på barneskolen. Foreldrene mine hadde ikke penger til å betale den videre skolegangen, forteller Louange. 

Hun jobbet tidligere i en restaurant i et gruveområde i Wamba-området i provinsen Haut-Uelele i DR Kongo. 

 Ifølge UNICEF jobber rundt 40 000 barn og unge i og rundt gruver i DR Kongo – mange i de verste former for barnearbeid.  Der utvinnes verdifulle mineraler som gull og coltan som selges videre til produksjon av elektriske biler, mobiltelefoner, småelektronikk og gullsmedvarer.  Flere barn rekrutteres også mot sin vilje inn i væpnede styrker.

– Akkurat nå er det en forandring i livet mitt, fordi jeg holder på å lære meg å sy. Jeg setter stor pris på hjelpen fra Caritas,, sier Louange.  

Skal hjelpe 10 000 ungdommer

Louange er blant 10 000 ungdommer i alderen 12 til 19 år som i perioden 2020 – 2023 får hjelp til å komme seg ut av moderne slaveri i og rundt gruvene og får muligheten til å skape en bedre fremtid gjennom skolegang eller yrkesopplæring. Dette skjer i regi av et samarbeidsprosjekt mellom Caritas Norge og Caritas Congo, finansiert av Operasjon Dagsverk (OD).  

 Ifølge FN, går de som er utsatt for barnearbeid glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. Til tross for DR Kongos rikdom på mineraler, er fattigdommen svært utbredt. Mens 80 prosent av barna begynner på grunnskolen, fortsetter bare 43 prosent på ungdomsskolen når de fyller 12 år. Og bare halvparten av jentene i alderen 15 til 24 år kan lese og skrive. Mange må jobbe under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager, blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør. 

Arsène vil bli lege

Arsène (16) er blant de heldige som fikk komme tilbake til skolebenken og slapp unna hardt arbeid i gruvene rundt Wamba i DR Kongo.  

Vi jobbet hardt. Vi hentet vann. Vi bar sand, steiner. Vi jobbet fra klokken seks på morgenen til klokken seks på ettermiddagen, og spiste ikke før vi var ferdige for dagen, forteller Arsène.

Han er fortsatt preget  av opplevelsene fra gruvene der risikoen for ulykker var stor.  

 – Fem av mine kolleger gikk ned under bakken. Og der ble de ofre for et jordskred. Alle døde, forteller Arsène, alvorlig.  

 Han er veldig glad for å være tilbake på skolebenken og har begynt å se fremover.  

–  I fremtiden ønsker jeg å bli lege, sier han med et forsiktig smil. 

Fakta om barnearbeid:

  • Verdensdagen mot barnearbeid markeres 12. juni hvert år 
  • ILO anslår at 152 millioner barn i verden arbeidet i 2017. Over halvparten av disse jobber hele dagen, og arbeidet er skadelig. 
  • Nesten halvparten av barnearbeiderne er mellom 5 og 11 år.  
  • Barnearbeid finnes i alle sektorer, men er mest utbredt i jordbruket.  
  • Ifølge ILO har Afrika den største andelen av barnearbeidere, der hvert femte barn arbeider. 
  • I DR Kongo anslår UNICEF at rundt 40  000 barn jobber med utvinning av mineraler i gruver. De fleste jobber under tvang og får lite eller ingen betaling og flere blir rekruttert inn i væpnede styrker. Verdifulle materialer som utvinnes der (gull, coltan m.m.) selges på verdensmarkedet til produksjon av elektroniske artikler som mobiltelefoner og gullsmedprodukter. 

 

FNs bærekraftsmål om barnearbeid og utdanning.

  • FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid har blant annet som mål å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025. 
  • FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis

 

Bakgrunn for prosjektet

I et samarbeidsprosjekt mellom Caritas Norge og Caritas Congo, finansiert av Operasjon Dagsverk (OD) skal 10 000 ungdommer i alderen 12 til 19 år hjelpes ut av moderne slaveri i og rundt gruvene i to provinser i DR Kongo, i perioden 2020 – 2023. De vil få mulighet til å skape en bedre fremtid via skolegang eller yrkesopplæringTil tross for nedstenging av samfunnet og skolene i store deler av åretble 1 200 unge jenter og gutter hjulpet ut av tvangsarbeid i og rundt gruvene i Mwenga (i provinsen Sør-Kivu) og Wamba (i provinsen Haut-Uelele), og inn i skolegang og/eller yrkesopplæring i 2020I tillegg lærer ungdommene om sine rettigheter. Lokalsamfunn, foreldre og gruveeiere bevisstgjøres også om barns rettigheter. I tillegg mobiliseres foreldrene via spare- og lånegrupper til å finansiere skolegang og bekjempe tvangsarbeid i gruver og væpnede styrker.  

 

Filmer fra utdanningsprosjektet i DR Kongo

Håp: Med penger samlet inn fra norsk ungdom via Operasjon Dagsverk får ungdom i DR Kongo hjelp til å skape en bedre fremtid fri for barnearbeid.

Lærer å sy: Louange (14) fikk bare tre års skolegang og jobbet tidligere som slave i en gruve i DR Kongo. Nå har hun lært seg å sy takket være støtte fra Operasjon Dagsverk.

 

Vil bli lege: Arsène (16) spiste bare en gang om dagen og mistet mange venner i gruvene. Nå er han tilbake på skolebenken og drømmer om å bli lege.

Ønsker seg snekkerverksted: Justin (18) jobbet fra morgen til kveld i en gruve i DR Kongo. Nå drømmer han om eget snekkerverksted og har lært seg å snekre møbler med støtte fra Caritas Norge og Caritas Congo finansiert av Operasjon Dagsverk.

 

2021-06-11T18:03:56+00:00 12th juni, 2021|

About the Author: