Matsikkerhet: Fra ett til tre måltider om dagen

//Matsikkerhet: Fra ett til tre måltider om dagen

– Avlingene mine har økt etter at jeg begynte å bruke de nye teknikkene jeg lærte av Caritas. Dette har bidratt til at jeg kan gi barna mine mer næringsrik mat, sier ‘Mama’ Masgono.

Mama’ Masgono har fått bedre råd til for eksempel helsehjelp etter at hun ble med i Caritas’ matsikkerhetsprosjekt. Foto: Caritas Norge

Mama’ Masgono er enke og forsørger alene seks barn og et barnebarn. Hun er bosatt i Kisantu bispedømme i Congo Central provinsen.

Blant teknikkene hun har lært av Caritas, er jorddekking, plante på linje og bruk av organisk gjødsel.

Fra oppstart i 2013 har nær 9 av 10 familier i Kisantu gått fra ett til tre måltider om dagen. De har også økt gjennomsnittsinntekten med 30 prosent på grunn av forbedrede dyrkingsmetoder og bedre tilgang på såkorn.  Dette gjør at ‘Mama’ Masgono og familien har bedre råd til for eksempel helsehjelp.

Klimasmart og bærekraftig landbruk gir mer og næringsrik mat til familier som er rammet av sult.

 24 000 familier som deltar i Caritas Norges matsikkerhetsprosjekter har nå tilgang til nok og ernæringsrik mat. Det viser rapporteringen i forbindelse med avslutningen av et femårig utviklingsprogram med støtte fra Norad.

I perioden 2013-2017 nådde Caritas ut til nærmere 195 000 mennesker i året gjennom vårt langsiktige utviklingsarbeid innenfor matsikkerhet, utdanning, demokrati og rettigheter.

VÅRE VIKTIGSTE RESULTATER 2013 -2017

 • 22 000 husholdninger spiser nå tre måltider om dagen. Økningen er fra 25 prosent i 2013 til 86 prosent i 2017.
 • I Sri Lanka er 70 prosent av familiens matbehov nå dekket ved hjelp av grønnsakhager
 • 90 prosent av deltagerne i våre matsikkerhetsprosjekter bruker nå bærekraftige dyrkingsmetoder.
 • 450 bondeorganisasjoner har påvirket bøndene til å organisere seg, slik har de oppnådd bedre priser for varene sine på markeder.
 • 13 300 husholdninger har fått økt tilgang til kreditt gjennom 780 låne- og sparegrupper.
 • 14 400 familier og 4 000 lokale ledere har lært om demokratiske prosesser.
 • 5 132 barn fikk tilgang til skolegang.
 • 8 000 deltok i fred- og forsoningsaktiviteter og fikk økt kunnskap om sine rettigheter.

Bekjempelse av sult og matsikkerhet er hovedmålet for det internasjonale arbeidet i Caritas Norge.  Gjennom støtte til småbønder i utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika, vil vi gjøre vårt for at verdenssamfunnet skal nå bærekraftsmål to; å utrydde sult innen 2030.

Takket være innsats fra det internasjonale samfunnet ble antall underernærte i verden halvert mellom 1990 og 2015, men etter årevis med nedgang, viste en FN-rapport i fjor at antall sultende igjen er på vei opp. Til tross for at tilgang til mat er et grunnleggende behov og en menneskerett, sulter 815 millioner barn og voksne. Hovedårsakene til sult er konflikt og klimaendringer.

SULTENS PRIS

Sult har alvorlige konsekvenser for folks liv og helse.

 • DØD: 36 millioner mennesker dør hvert år av sultrelatert sykdom.
 • VEKTSHEMMING: 206 millioner barn under fem år får i dag ikke nok næring til å utvikle seg normalt fysisk og kognitivt.
 • LÆREVANSKER: 66 millioner barn går sultne på skolen hver dag, det gjør det vanskeligere å lære.

Heldigvis er sult et løsbart problem. Gjennom våre prosjekter erfarer vi at overgang til klimarobust landbruk gir økt matproduksjon og mer næringsrik mat til familier som er rammet av effektene av klimaendringer.

Samarbeid med næringslivet

I tråd med norske myndigheters ønske om å involvere næringslivet i større grad i internasjonalt utviklingsarbeid, inviterer Caritas til samarbeid med næringslivet for å oppnå matsikkerhet. Dette arbeidet ble videreutviklet og styrket i 2017, særlig innenfor fiskeoppdrett. I Uganda fortsetter Caritas sitt femårige samarbeidsprosjekt med den norske bedriften Hauge Aqua. Med støtte fra den norske ambassaden har vi i Colombia etablert samarbeid med det ledende teknologifirmaet Noras Watertech AS om oppstart av fiskeoppdrett for tidligere FARC-soldater.. Her samarbeider vi også med Yara om kaffeproduksjon og salg for fattige bønder, i et prosjekt som er finansiert av Norad.

Politisk påvirkning

I 2017 har Caritas vært en pådriver for å satse på landbrukssektoren i utviklingsarbeidet. Gjennom flere kronikker og intervjuer om matsikkerhet, samt innspill til politiske høringer, og den informasjonsstøttede #nullsult-kampanjen, har vi bidratt til at norske politikere nå prioriterer matsikkerhet høyere, og til at kunnskap om og engasjementet for sultproblemene i verden, øker. Nullsult-konferansen i november 2017 og nettsiden www.nullsult.no  er en del av denne kampanjen.

Caritas Norge ledet også ForUM for Utvikling og miljø sin matsikkerhetsgruppe som leverte innspill til politikere og Utenriksdepartementet om hvordan norsk bistand til landbruk og matsikkerhet kan bli bedre enn i dag. Med bakgrunn i innspillet, organiserte Caritas sammen med ForUM, Redd Barna og Utviklingsfondet et godt besøkt frokostmøte med politisk ledelse (Høyre) samt Venstre og Senterpartiet til stede. Tema for seminaret var «Hvordan kan Norge bidra til å utrydde sult?»

Vårt påvirkningsarbeid, alene og sammen med andre organisasjoner, har gitt resultater: Revidert statsbudsjett for 2018 viser en økning i bistanden til matsikkerhet og klimatilpasset jordbruk på ti millioner. Sammen med statsbudsjettet ble det også lagt fram en opptrappingsplan for klimatilpasset landbruk hvor de fleste av våre anbefalinger er tatt med. En handlingsplan for økt matsikkerhet legges fram av regjeringen i juni 2018.

 

 

 

 

 

 

 

2018-07-12T16:41:30+00:00 23rd juli, 2018|

About the Author: