Matsikkerhet og beskyttelse i det nord-østlige Nigeria

/, Korona, Uncategorized/Matsikkerhet og beskyttelse i det nord-østlige Nigeria

Sikker tilgang til mat, beskyttelse og grunnleggende helse er hovedfokuset i Caritas sitt humanitære arbeid i det nord-østlige Nigeria.

Caritas sitt arbeid i 2019 – her fra matsikkerhetsprosjektet i Adamawa og Borno i det nord-østlige Nigeria, som inkluderer internt fordrevne og mennesker som har returnert til sine hjemsteder. Målet er bedre matvaretilgang for sårbare familier og hushold. Her fra en utdeling av gjødsel og enkelt plantevernsutstyr i landsbyen Madagali i Adamawa State – med dette utstyret hjelpes bøndene til en sunnere og bedre avkastning på avlingene.

Volden i det nord-østlige Nigeria har jaget menneskene her på flukt siden 2009. Etter mange år med de groveste former for vold fra den væpnede islamistiske terroristgruppen Boko Haram, valgte verdenssamfunnet i 2014 for alvor å sette søkelys på denne humanitære katastrofen. Caritas jobber i dette området med matvarehjelp, helse og vann, kombinert med insentiver til å komme i gang med småskala-jordbruksproduksjon gjennom utdeling av frø, redskaper og gjødsel. Mange mennesker i disse områdene har i lang tid levd med lite tilgang til mat og jord på grunn av en veldig vanskelig sikkerhetssituasjon, og opplever derfor en veldig vanskelig ernæringssituasjon. Caritas bidrar også med miljøvennlige komfyrer og lamper i en region hvor elektrisitet ikke er utbredt.

Nær 8 millioner mennesker i det nord-østlige Nigeria har i dag behov for livreddende humanitær assistanse. Undersøkelser viste at familier i de områdene vi har valgt å jobbe i, har svært få overlevelsesstrategier. Mange har derfor tatt i bruk «negative overlevelsesstrategier», dvs. redusert matinntaket som helhet eller antall måltider per dag. I våre undersøkelser har vi funnet at ca. 70 prosent av husholdningene i disse områdene ikke har et tilfredsstillende matinntak. Behovene er enorme. Gjennom vår nylig inngåtte 4-årige avtale med Utenriksdepartementet kan vi hjelpe nær 45.000 mennesker hvert år. Avtalen gir oss forutsigbarhet i arbeidet og det gir oss mulighet til å planlegge for humanitær hjelp, men også til å kunne bidra til å bygge opp igjen livsgrunnlaget til mange av de som er rammet av den brutale volden de siste 10 årene.

Covid-19-krisen gir oss utfordringer i implementeringen av aktivitetene. Korona-krisen forverrer en allerede veldig vanskelig situasjon for mange og den gir utfordringer i vårt arbeid. Vi ser likevel at gjennom å tilpasse alle aktiviteter til situasjonen og respektere nasjonale retningslinjer, når vi ut til de mest sårbare, selv om alle aktiviteter i 2020, og sannsynligvis inn i 2021 vil kreve økt fleksibilitet i arbeidet og tilpasning til hvordan situasjonen utvikler seg.

Matsikkerhetsprosjektet i Adamawa og Borno i det nord-østlige Nigeria

Vi er avhengig av at den politiske utviklingen går i rett retning og at verdenssamfunnet bidrar for at situasjonen i Nigeria skal bedre seg, men Caritas er på bakken og når ut til mange av de som trenger oss mest, i sine lokalsamfunn. I tillegg jobber vi gjennom vårt internasjonale Caritas-nettverk, samt i tett dialog med det internasjonale samfunnet. Vi opplever at befolkningen i nord-øst ønsker å flytte hjem, men sikkerhetssituasjonen og manglende infrastruktur vil være de to største utfordringene i hele den nord-østlige delen av Nigeria i lang tid fremover. Med dette som fokus jobber vi hver dag for å bidra til at situasjonen for befolkningen i det nord-østlige Nigeria kan endres til det bedre.

 

Av Nina Brattvoll, seniorrådgiver/humanitær koordinator, Caritas Norge

2020-06-23T10:45:18+00:00 23rd juni, 2020|

About the Author: